Update some documentation for X448/Ed448
[openssl.git] / doc / man7 / Ed25519.pod
2018-03-02 Matt CaswellUpdate some documentation for X448/Ed448
2017-07-31 Xiaoyin LiuFix typo in documents
2017-06-21 Dr. Stephen HensonUse EVP_PKEY_X25519, EVP_PKEY_ED25519 instead of NIDs...
2017-05-30 Dr. Stephen HensonAdd Ed25519 documentation