Fix names of cert stack functions.
authorBen Laurie <ben@openssl.org>
Sat, 6 Mar 1999 14:49:11 +0000 (14:49 +0000)
committerBen Laurie <ben@openssl.org>
Sat, 6 Mar 1999 14:49:11 +0000 (14:49 +0000)
ssl/ssl.err
ssl/ssl.h
ssl/ssl_cert.c
ssl/ssl_err.c

index 11a857a..413124f 100644 (file)
@@ -62,8 +62,8 @@
 #define SSL_F_SSL3_SETUP_KEY_BLOCK                      157
 #define SSL_F_SSL3_WRITE_BYTES                          158
 #define SSL_F_SSL3_WRITE_PENDING                        159
-#define SSL_F_SSL_ADD_CERT_DIR_TO_STACK                         215
-#define SSL_F_SSL_ADD_CERT_FILE_TO_STACK                216
+#define SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK        215
+#define SSL_F_SSL_ADD_FILE_CERT_SUBJECTS_TO_STACK       216
 #define SSL_F_SSL_BAD_METHOD                            160
 #define SSL_F_SSL_BYTES_TO_CIPHER_LIST                  161
 #define SSL_F_SSL_CERT_INSTANTIATE                      214
index 83191cb..bd9ac8f 100644 (file)
--- a/ssl/ssl.h
+++ b/ssl/ssl.h
@@ -858,8 +858,10 @@ int        SSL_CTX_use_RSAPrivateKey_file(SSL_CTX *ctx, char *file, int type);
 int    SSL_CTX_use_PrivateKey_file(SSL_CTX *ctx, char *file, int type);
 int    SSL_CTX_use_certificate_file(SSL_CTX *ctx, char *file, int type);
 STACK * SSL_load_client_CA_file(char *file);
-int    SSL_add_cert_file_to_stack(STACK *stackCAs,const char *file);
-int    SSL_add_cert_dir_to_stack(STACK *stackCAs,const char *dir);
+int    SSL_add_file_cert_subjects_to_stack(STACK *stackCAs,
+                                           const char *file);
+int    SSL_add_dir_cert_subjects_to_stack(STACK *stackCAs,
+                                          const char *dir);
 #endif
 
 void   ERR_load_SSL_strings(void );
@@ -1112,8 +1114,8 @@ int       SSL_CTX_use_RSAPrivateKey_file();
 int    SSL_CTX_use_PrivateKey_file();
 int    SSL_CTX_use_certificate_file();
 STACK * SSL_load_client_CA_file();
-int    SSL_add_cert_file_to_stack();
-int    SSL_add_cert_dir_to_stack();
+int    SSL_add_file_cert_subjects_to_stack();
+int    SSL_add_dir_cert_subjects_to_stack();
 #endif
 
 void   ERR_load_SSL_strings();
@@ -1348,8 +1350,8 @@ void SSL_set_tmp_dh_callback();
 #define SSL_F_SSL3_SETUP_KEY_BLOCK                      157
 #define SSL_F_SSL3_WRITE_BYTES                          158
 #define SSL_F_SSL3_WRITE_PENDING                        159
-#define SSL_F_SSL_ADD_CERT_DIR_TO_STACK                         215
-#define SSL_F_SSL_ADD_CERT_FILE_TO_STACK                216
+#define SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK        215
+#define SSL_F_SSL_ADD_FILE_CERT_SUBJECTS_TO_STACK       216
 #define SSL_F_SSL_BAD_METHOD                            160
 #define SSL_F_SSL_BYTES_TO_CIPHER_LIST                  161
 #define SSL_F_SSL_CERT_INSTANTIATE                      214
index 3612486..cc3df56 100644 (file)
@@ -371,7 +371,7 @@ err:
  * certs may have been added to \c stack.
  */
 
-int SSL_add_cert_file_to_stack(STACK *stack,const char *file)
+int SSL_add_file_cert_subjects_to_stack(STACK *stack,const char *file)
     {
     BIO *in;
     X509 *x=NULL;
@@ -385,7 +385,7 @@ int SSL_add_cert_file_to_stack(STACK *stack,const char *file)
 
     if (in == NULL)
        {
-       SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_FILE_TO_STACK,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
+       SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_FILE_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
        goto err;
        }
        
@@ -433,7 +433,7 @@ err:
 
 #ifndef WIN32
 
-int SSL_add_cert_dir_to_stack(STACK *stack,const char *dir)
+int SSL_add_dir_cert_subjects_to_stack(STACK *stack,const char *dir)
     {
     DIR *d=opendir(dir);
     struct dirent *dstruct;
@@ -441,7 +441,7 @@ int SSL_add_cert_dir_to_stack(STACK *stack,const char *dir)
     /* Note that a side effect is that the CAs will be sorted by name */
     if(!d)
        {
-       SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_DIR_TO_STACK,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
+       SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
        return 0;
        }
 
@@ -451,12 +451,12 @@ int SSL_add_cert_dir_to_stack(STACK *stack,const char *dir)
 
        if(strlen(dir)+strlen(dstruct->d_name)+2 > sizeof buf)
            {
-           SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_DIR_TO_STACK,SSL_R_PATH_TOO_LONG);
+           SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,SSL_R_PATH_TOO_LONG);
            return 0;
            }
        
        sprintf(buf,"%s/%s",dir,dstruct->d_name);
-       if(!SSL_add_cert_file_to_stack(stack,buf))
+       if(!SSL_add_file_cert_subjects_to_stack(stack,buf))
            return 0;
        }
 
index 137ac4a..a255a23 100644 (file)
@@ -124,8 +124,8 @@ static ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[]=
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_SETUP_KEY_BLOCK,0),     "SSL3_SETUP_KEY_BLOCK"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_WRITE_BYTES,0), "SSL3_WRITE_BYTES"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_WRITE_PENDING,0),       "SSL3_WRITE_PENDING"},
-{ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_ADD_CERT_DIR_TO_STACK,0),        "SSL_add_cert_dir_to_stack"},
-{ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_ADD_CERT_FILE_TO_STACK,0),       "SSL_add_cert_file_to_stack"},
+{ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,0),       "SSL_add_dir_cert_subjects_to_stack"},
+{ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_ADD_FILE_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,0),      "SSL_add_file_cert_subjects_to_stack"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_BAD_METHOD,0),   "SSL_BAD_METHOD"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_BYTES_TO_CIPHER_LIST,0), "SSL_BYTES_TO_CIPHER_LIST"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL_CERT_INSTANTIATE,0),     "SSL_CERT_INSTANTIATE"},