Disable SSL_peek until it is fixed.
authorBodo Möller <bodo@openssl.org>
Tue, 28 Nov 2000 06:48:36 +0000 (06:48 +0000)
committerBodo Möller <bodo@openssl.org>
Tue, 28 Nov 2000 06:48:36 +0000 (06:48 +0000)
ssl/s2_pkt.c
ssl/s3_lib.c
ssl/ssl.h
ssl/ssl_err.c

index 7d4a4e6efc5b49d2390376c21435b898eed5b008..0b48ea28948bf66d9b0e1e7cb674ff5e2a56f113 100644 (file)
@@ -68,9 +68,12 @@ static int write_pending(SSL *s, const unsigned char *buf, unsigned int len);
 static int ssl_mt_error(int n);
 int ssl2_peek(SSL *s, char *buf, int len)
        {
+#if 1
+       SSLerr(SSL_F_SSL2_PEEK, SSL_R_FIXME); /* function is totally broken */
+       return -1;
+#else
        int ret;
 
-/* FIXME */
        ret=ssl2_read(s,buf,len);
        if (ret > 0)
                {
@@ -78,6 +81,7 @@ int ssl2_peek(SSL *s, char *buf, int len)
                s->s2->ract_data-=ret;
                }
        return(ret);
+#endif
        }
 
 /* SSL_read -
index 6dcd9cd6820b78e4e56af2deb9382f0e84f89758..184d4f47ff3eb0c36a5184d12786963a31b97fd1 100644 (file)
@@ -1280,10 +1280,13 @@ int ssl3_read(SSL *s, void *buf, int len)
 
 int ssl3_peek(SSL *s, char *buf, int len)
        {
+#if 1
+       SSLerr(SSL_F_SSL3_PEEK, SSL_R_FIXME); /* function is totally broken */
+       return -1;
+#else  
        SSL3_RECORD *rr;
        int n;
 
-/* FIXME */
        rr= &(s->s3->rrec);
        if ((rr->length == 0) || (rr->type != SSL3_RT_APPLICATION_DATA))
                {
@@ -1299,6 +1302,7 @@ int ssl3_peek(SSL *s, char *buf, int len)
                n=len;
        memcpy(buf,&(rr->data[rr->off]),(unsigned int)n);
        return(n);
+#endif
        }
 
 int ssl3_renegotiate(SSL *s)
index 297f8e8ec8067970d58544f1d7e6f082a945880d..174be8f1080ad846743f9e6d712fe95c707fd0ad 100644 (file)
--- a/ssl/ssl.h
+++ b/ssl/ssl.h
@@ -1239,6 +1239,7 @@ int SSL_COMP_add_compression_method(int id,char *cm);
 #define SSL_F_SSL2_ACCEPT                               122
 #define SSL_F_SSL2_CONNECT                              123
 #define SSL_F_SSL2_ENC_INIT                             124
+#define SSL_F_SSL2_PEEK                                         234
 #define SSL_F_SSL2_READ                                         125
 #define SSL_F_SSL2_SET_CERTIFICATE                      126
 #define SSL_F_SSL2_WRITE                                127
@@ -1264,6 +1265,7 @@ int SSL_COMP_add_compression_method(int id,char *cm);
 #define SSL_F_SSL3_GET_SERVER_DONE                      145
 #define SSL_F_SSL3_GET_SERVER_HELLO                     146
 #define SSL_F_SSL3_OUTPUT_CERT_CHAIN                    147
+#define SSL_F_SSL3_PEEK                                         235
 #define SSL_F_SSL3_READ_BYTES                           148
 #define SSL_F_SSL3_READ_N                               149
 #define SSL_F_SSL3_SEND_CERTIFICATE_REQUEST             150
@@ -1406,6 +1408,7 @@ int SSL_COMP_add_compression_method(int id,char *cm);
 #define SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST             151
 #define SSL_R_EXCESSIVE_MESSAGE_SIZE                    152
 #define SSL_R_EXTRA_DATA_IN_MESSAGE                     153
+#define SSL_R_FIXME                                     1101
 #define SSL_R_GOT_A_FIN_BEFORE_A_CCS                    154
 #define SSL_R_HTTPS_PROXY_REQUEST                       155
 #define SSL_R_HTTP_REQUEST                              156
index f3edd5aed1992d0b3e6aa43b851d3cf7641f7fdb..91e9ab825ec5e1ea68d53808d10b773467a6b502 100644 (file)
@@ -91,6 +91,7 @@ static ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[]=
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_ACCEPT,0),      "SSL2_ACCEPT"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_CONNECT,0),     "SSL2_CONNECT"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_ENC_INIT,0),    "SSL2_ENC_INIT"},
+{ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_PEEK,0),        "SSL2_PEEK"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_READ,0),        "SSL2_READ"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_SET_CERTIFICATE,0),     "SSL2_SET_CERTIFICATE"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL2_WRITE,0),       "SSL2_WRITE"},
@@ -116,6 +117,7 @@ static ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[]=
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_GET_SERVER_DONE,0),     "SSL3_GET_SERVER_DONE"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_GET_SERVER_HELLO,0),    "SSL3_GET_SERVER_HELLO"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_OUTPUT_CERT_CHAIN,0),   "SSL3_OUTPUT_CERT_CHAIN"},
+{ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_PEEK,0),        "SSL3_PEEK"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_READ_BYTES,0),  "SSL3_READ_BYTES"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_READ_N,0),      "SSL3_READ_N"},
 {ERR_PACK(0,SSL_F_SSL3_SEND_CERTIFICATE_REQUEST,0),    "SSL3_SEND_CERTIFICATE_REQUEST"},
@@ -261,6 +263,7 @@ static ERR_STRING_DATA SSL_str_reasons[]=
 {SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST     ,"error in received cipher list"},
 {SSL_R_EXCESSIVE_MESSAGE_SIZE            ,"excessive message size"},
 {SSL_R_EXTRA_DATA_IN_MESSAGE             ,"extra data in message"},
+{SSL_R_FIXME                             ,"FIXME"},
 {SSL_R_GOT_A_FIN_BEFORE_A_CCS            ,"got a fin before a ccs"},
 {SSL_R_HTTPS_PROXY_REQUEST               ,"https proxy request"},
 {SSL_R_HTTP_REQUEST                      ,"http request"},