Make some simple getters take const SSL/SSL_CTX
authorSam Roberts <vieuxtech@gmail.com>
Fri, 1 Feb 2019 23:06:26 +0000 (15:06 -0800)
committerMatt Caswell <matt@openssl.org>
Tue, 5 Feb 2019 13:58:24 +0000 (13:58 +0000)
Reviewed-by: Kurt Roeckx <kurt@roeckx.be>
Reviewed-by: Matt Caswell <matt@openssl.org>
(Merged from https://github.com/openssl/openssl/pull/8145)

(cherry picked from commit 3499327bad401eb510d76266428923d06c9c7bb7)

doc/man3/SSL_CTX_set_record_padding_callback.pod
doc/man3/SSL_CTX_set_ssl_version.pod
doc/man3/SSL_key_update.pod
include/openssl/ssl.h
ssl/ssl_lib.c

index d0b2e30..3e25307 100644 (file)
@@ -19,10 +19,10 @@ SSL_set_block_padding - install callback to specify TLS 1.3 record padding
  void SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl, size_t (*cb)(SSL *s, int type, size_t len, void *arg));
 
  void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg);
- void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx);
+ void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(const SSL_CTX *ctx);
 
  void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg);
- void *SSL_get_record_padding_callback_arg(SSL *ssl);
+ void *SSL_get_record_padding_callback_arg(const SSL *ssl);
 
  int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size);
  int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size);
index 901c057..9c192d7 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ SSL_CTX_set_ssl_version, SSL_set_ssl_method, SSL_get_ssl_method
 
  int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *method);
  int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *method);
- const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *ssl);
+ const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(const SSL *ssl);
 
 =head1 DESCRIPTION
 
index 7772b70..a9302a3 100644 (file)
@@ -14,11 +14,11 @@ SSL_renegotiate_pending
  #include <openssl/ssl.h>
 
  int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype);
- int SSL_get_key_update_type(SSL *s);
+ int SSL_get_key_update_type(const SSL *s);
 
  int SSL_renegotiate(SSL *s);
  int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s);
- int SSL_renegotiate_pending(SSL *s);
+ int SSL_renegotiate_pending(const SSL *s);
 
 =head1 DESCRIPTION
 
index e68efa8..4b77573 100644 (file)
@@ -1917,17 +1917,17 @@ __owur STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s);
 
 __owur int SSL_do_handshake(SSL *s);
 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype);
-int SSL_get_key_update_type(SSL *s);
+int SSL_get_key_update_type(const SSL *s);
 int SSL_renegotiate(SSL *s);
 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s);
-__owur int SSL_renegotiate_pending(SSL *s);
+__owur int SSL_renegotiate_pending(const SSL *s);
 int SSL_shutdown(SSL *s);
 __owur int SSL_verify_client_post_handshake(SSL *s);
 void SSL_CTX_set_post_handshake_auth(SSL_CTX *ctx, int val);
 void SSL_set_post_handshake_auth(SSL *s, int val);
 
-__owur const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx);
-__owur const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s);
+__owur const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(const SSL_CTX *ctx);
+__owur const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(const SSL *s);
 __owur int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *method);
 __owur const char *SSL_alert_type_string_long(int value);
 __owur const char *SSL_alert_type_string(int value);
@@ -2075,8 +2075,8 @@ void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl,
                                         int keylength));
 # endif
 
-__owur const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s);
-__owur const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s);
+__owur const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(const SSL *s);
+__owur const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(const SSL *s);
 __owur const char *SSL_COMP_get_name(const COMP_METHOD *comp);
 __owur const char *SSL_COMP_get0_name(const SSL_COMP *comp);
 __owur int SSL_COMP_get_id(const SSL_COMP *comp);
@@ -2120,20 +2120,20 @@ void SSL_CTX_set_record_padding_callback(SSL_CTX *ctx,
                                          size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
                                                        size_t len, void *arg));
 void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg);
-void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx);
+void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(const SSL_CTX *ctx);
 int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size);
 
 void SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl,
                                     size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
                                                   size_t len, void *arg));
 void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg);
-void *SSL_get_record_padding_callback_arg(SSL *ssl);
+void *SSL_get_record_padding_callback_arg(const SSL *ssl);
 int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size);
 
 int SSL_set_num_tickets(SSL *s, size_t num_tickets);
-size_t SSL_get_num_tickets(SSL *s);
+size_t SSL_get_num_tickets(const SSL *s);
 int SSL_CTX_set_num_tickets(SSL_CTX *ctx, size_t num_tickets);
-size_t SSL_CTX_get_num_tickets(SSL_CTX *ctx);
+size_t SSL_CTX_get_num_tickets(const SSL_CTX *ctx);
 
 # if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
 #  define SSL_cache_hit(s) SSL_session_reused(s)
index 61a0ea2..4b9e1d6 100644 (file)
@@ -2107,7 +2107,7 @@ int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
     return 1;
 }
 
-int SSL_get_key_update_type(SSL *s)
+int SSL_get_key_update_type(const SSL *s)
 {
     return s->key_update;
 }
@@ -2148,7 +2148,7 @@ int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
     return s->method->ssl_renegotiate(s);
 }
 
-int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
+int SSL_renegotiate_pending(const SSL *s)
 {
     /*
      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
@@ -3428,12 +3428,12 @@ void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
     }
 }
 
-const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
+const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(const SSL_CTX *ctx)
 {
     return ctx->method;
 }
 
-const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
+const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(const SSL *s)
 {
     return s->method;
 }
@@ -3871,7 +3871,7 @@ const SSL_CIPHER *SSL_get_pending_cipher(const SSL *s)
     return s->s3->tmp.new_cipher;
 }
 
-const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
+const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(const SSL *s)
 {
 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
@@ -3880,7 +3880,7 @@ const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
 #endif
 }
 
-const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
+const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(const SSL *s)
 {
 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
@@ -4328,7 +4328,7 @@ void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
     ctx->record_padding_arg = arg;
 }
 
-void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx)
+void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(const SSL_CTX *ctx)
 {
     return ctx->record_padding_arg;
 }
@@ -4357,7 +4357,7 @@ void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg)
     ssl->record_padding_arg = arg;
 }
 
-void *SSL_get_record_padding_callback_arg(SSL *ssl)
+void *SSL_get_record_padding_callback_arg(const SSL *ssl)
 {
     return ssl->record_padding_arg;
 }
@@ -4381,7 +4381,7 @@ int SSL_set_num_tickets(SSL *s, size_t num_tickets)
     return 1;
 }
 
-size_t SSL_get_num_tickets(SSL *s)
+size_t SSL_get_num_tickets(const SSL *s)
 {
     return s->num_tickets;
 }
@@ -4393,7 +4393,7 @@ int SSL_CTX_set_num_tickets(SSL_CTX *ctx, size_t num_tickets)
     return 1;
 }
 
-size_t SSL_CTX_get_num_tickets(SSL_CTX *ctx)
+size_t SSL_CTX_get_num_tickets(const SSL_CTX *ctx)
 {
     return ctx->num_tickets;
 }