Fix pkeyutl to KDF lnks.
authorRich Salz <rsalz@akamai.com>
Sat, 5 Mar 2016 06:13:58 +0000 (01:13 -0500)
committerRich Salz <rsalz@openssl.org>
Mon, 7 Mar 2016 20:02:21 +0000 (15:02 -0500)
commit95e040bb2b36aeee61262cc2fdc50c57dd0b863a
treead2a96d182eb534eb958e30e6ad4ab0eeee11625
parentec59112a822e16a539bc5dd1b8bed12afbcb82b8
Fix pkeyutl to KDF lnks.

Reviewed-by: Viktor Dukhovni <viktor@openssl.org>
doc/apps/pkeyutl.pod
doc/crypto/EVP_PKEY_HKDF.pod