sha512-ppc.pl mutli-thread safety fix.
authorAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Mon, 27 Nov 2006 13:11:15 +0000 (13:11 +0000)
committerAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Mon, 27 Nov 2006 13:11:15 +0000 (13:11 +0000)
commit7af5726108188e4e4e4ca1a95cea43801ec19905
tree3720cabf1564ae5a0d47b36cd47c8dbbc6848104
parent69d4646f4e259fbb192f41c6f7faab89fee98b55
sha512-ppc.pl mutli-thread safety fix.
crypto/sha/asm/sha512-ppc.pl