Improve SSL_shutdown() documentation
authorKurt Roeckx <kurt@roeckx.be>
Tue, 11 Sep 2018 21:39:25 +0000 (23:39 +0200)
committerKurt Roeckx <kurt@roeckx.be>
Sun, 16 Sep 2018 11:43:17 +0000 (13:43 +0200)
commit00f561ab9c70dec128467fb2b4f3eb952829c4c4
treee7a4f80a444a653684b5266485b1858445543ebb
parentd6d6aa3521e207c2727bbd1e5c97772502d15739
Improve SSL_shutdown() documentation

Reviewed-by: Ben Kaduk <kaduk@mit.edu>
GH: #7188
(cherry picked from commit 8e593f0a0dbcb3193548ced3c2e78fbbd201b2db)
doc/man3/SSL_CTX_set_quiet_shutdown.pod
doc/man3/SSL_get_error.pod
doc/man3/SSL_set_shutdown.pod
doc/man3/SSL_shutdown.pod