Omit GF2m properly this time ;-)
[openssl.git] / util / fipsdist.pl
index 162f5d5..5e511f7 100644 (file)
@@ -10,6 +10,8 @@ foreach (split / /, "FIPS_EX_OBJ AES_ENC BN_ASM DES_ENC SHA1_ASM_OBJ MODES_ASM_O
        $objs .= " $ENV{$_}";
        }
 
        $objs .= " $ENV{$_}";
        }
 
+my $noec2m = 0;
+
 
 my @objlist = split / /, $objs;
 
 
 my @objlist = split / /, $objs;
 
@@ -23,7 +25,9 @@ foreach (split / /, $ENV{LINKDIRS} ) { $cdirs{$_} = 1 };
 
 $cdirs{perlasm} = 1;
 
 
 $cdirs{perlasm} = 1;
 
-if (exists $ENV{NOEC2M})
+$noec2m = 1 if (exists $ENV{NOEC2M});
+
+if ($noec2m)
        {
        delete $tarobjs{"bn_gf2m.c"};
        delete $tarobjs{"ec2_mult.c"};
        {
        delete $tarobjs{"bn_gf2m.c"};
        delete $tarobjs{"ec2_mult.c"};
@@ -57,6 +61,8 @@ while (<STDIN>)
                {
                # Skip unused directories under crypto/
                next if -d "crypto/$1" && !exists $cdirs{$1};
                {
                # Skip unused directories under crypto/
                next if -d "crypto/$1" && !exists $cdirs{$1};
+               # Skip GF2m assembly language perl scripts
+               next if $noec2m && /gf2m\.pl/;
                # Keep assembly language dir, Makefile or certain extensions
                if (!/\/asm\// && !/\/Makefile$/ && !/\.(in|pl|h|S)$/)
                        {
                # Keep assembly language dir, Makefile or certain extensions
                if (!/\/asm\// && !/\/Makefile$/ && !/\.(in|pl|h|S)$/)
                        {