Fix SSL_pending() for DTLS
[openssl.git] / ssl / ssl_err.c
index f0bde60..0a86a7e 100644 (file)
@@ -20,6 +20,7 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
      "bytes_to_cipher_list"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST, 0),
      "check_suiteb_cipher_list"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_CIPHERSUITE_CB, 0), "ciphersuite_cb"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_CONSTRUCT_CA_NAMES, 0), "construct_ca_names"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_CONSTRUCT_KEY_EXCHANGE_TBS, 0),
      "construct_key_exchange_tbs"},
@@ -42,6 +43,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_DTLS1_CHECK_TIMEOUT_NUM, 0),
      "dtls1_check_timeout_num"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_DTLS1_HEARTBEAT, 0), ""},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_DTLS1_HM_FRAGMENT_NEW, 0),
+     "dtls1_hm_fragment_new"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_DTLS1_PREPROCESS_FRAGMENT, 0),
      "dtls1_preprocess_fragment"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_DTLS1_PROCESS_BUFFERED_RECORDS, 0),
@@ -108,6 +111,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_OSSL_STATEM_SERVER_WRITE_TRANSITION, 0),
      "ossl_statem_server_write_transition"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_PARSE_CA_NAMES, 0), "parse_ca_names"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_PITEM_NEW, 0), "pitem_new"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_PQUEUE_NEW, 0), "pqueue_new"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_PROCESS_KEY_SHARE_EXT, 0), ""},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_READ_STATE_MACHINE, 0), "read_state_machine"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SET_CLIENT_CIPHERSUITE, 0),
@@ -187,6 +192,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
      "ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CHOOSE_CLIENT_VERSION, 0),
      "ssl_choose_client_version"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CIPHER_DESCRIPTION, 0),
+     "SSL_CIPHER_description"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CIPHER_LIST_TO_BYTES, 0),
      "ssl_cipher_list_to_bytes"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR, 0),
@@ -194,6 +201,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CIPHER_STRENGTH_SORT, 0),
      "ssl_cipher_strength_sort"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CLEAR, 0), "SSL_clear"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CLIENT_HELLO_GET1_EXTENSIONS_PRESENT, 0),
+     "SSL_client_hello_get1_extensions_present"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD, 0),
      "SSL_COMP_add_compression_method"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_CONF_CMD, 0), "SSL_CONF_cmd"},
@@ -306,6 +315,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, 0),
      "SSL_set_alpn_protos"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_SET_CERT, 0), "ssl_set_cert"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_SET_CERT_AND_KEY, 0),
+     "ssl_set_cert_and_key"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, 0),
      "SSL_set_cipher_list"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK, 0),
@@ -385,10 +396,17 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
      "tls1_export_keying_material"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_GET_CURVELIST, 0), "tls1_get_curvelist"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_PRF, 0), "tls1_PRF"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SAVE_U16, 0), "tls1_save_u16"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SETUP_KEY_BLOCK, 0),
      "tls1_setup_key_block"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, 0), "tls1_set_groups"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SET_RAW_SIGALGS, 0),
+     "tls1_set_raw_sigalgs"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, 0),
      "tls1_set_server_sigalgs"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SET_SHARED_SIGALGS, 0),
+     "tls1_set_shared_sigalgs"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS1_SET_SIGALGS, 0), "tls1_set_sigalgs"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, 0), "tls_choose_sigalg"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_TLS_CLIENT_KEY_EXCHANGE_POST_WORK, 0),
      "tls_client_key_exchange_post_work"},
@@ -690,6 +708,10 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_functs[] = {
      "tls_setup_handshake"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_USE_CERTIFICATE_CHAIN_FILE, 0),
      "use_certificate_chain_file"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_WPACKET_INTERN_INIT_LEN, 0),
+     "wpacket_intern_init_len"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_WPACKET_START_SUB_PACKET_LEN__, 0),
+     "WPACKET_start_sub_packet_len__"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, SSL_F_WRITE_STATE_MACHINE, 0),
      "write_state_machine"},
     {0, NULL}
@@ -914,6 +936,7 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_reasons[] = {
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_MISSING_ECDSA_SIGNING_CERT),
     "missing ecdsa signing cert"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_MISSING_FATAL), "missing fatal"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_MISSING_PARAMETERS), "missing parameters"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_MISSING_RSA_CERTIFICATE),
     "missing rsa certificate"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_MISSING_RSA_ENCRYPTING_CERT),
@@ -933,6 +956,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_reasons[] = {
     "missing tmp ecdh key"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NOT_ON_RECORD_BOUNDARY),
     "not on record boundary"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NOT_REPLACING_CERTIFICATE),
+    "not replacing certificate"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NOT_SERVER), "not server"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NO_APPLICATION_PROTOCOL),
     "no application protocol"},
@@ -952,6 +977,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_reasons[] = {
     "no client cert method"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NO_COMPRESSION_SPECIFIED),
     "no compression specified"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NO_COOKIE_CALLBACK_SET),
+    "no cookie callback set"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NO_GOST_CERTIFICATE_SENT_BY_PEER),
     "Peer haven't sent GOST certificate, required for selected ciphersuite"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED),
@@ -995,6 +1022,8 @@ static const ERR_STRING_DATA SSL_str_reasons[] = {
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_PIPELINE_FAILURE), "pipeline failure"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_POST_HANDSHAKE_AUTH_ENCODING_ERR),
     "post handshake auth encoding err"},
+    {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_PRIVATE_KEY_MISMATCH),
+    "private key mismatch"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN),
     "protocol is shutdown"},
     {ERR_PACK(ERR_LIB_SSL, 0, SSL_R_PSK_IDENTITY_NOT_FOUND),