Zero the premaster secret after deriving the master secret in DH
[openssl.git] / ssl / ssl-lib.com
index e5d3b4c..1559752 100644 (file)
@@ -192,7 +192,7 @@ $ LIB_SSL = "s2_meth,s2_srvr,s2_clnt,s2_lib,s2_enc,s2_pkt,"+ -
            "ssl_lib,ssl_err2,ssl_cert,ssl_sess,"+ -
            "ssl_ciph,ssl_stat,ssl_rsa,"+ -
            "ssl_asn1,ssl_txt,ssl_algs,"+ -
-           "bio_ssl,ssl_err"
+           "bio_ssl,ssl_err,kssl"
 $!
 $! Tell The User That We Are Compiling The Library.
 $!
@@ -647,6 +647,7 @@ $ ENDIF
 $!
 $! Check To See If P2 Is Blank.
 $!
+$ p2 = "NORSAREF"
 $ IF (P2.EQS."NORSAREF")
 $ THEN
 $!
@@ -897,15 +898,37 @@ $!
 $! Set Up Initial CC Definitions, Possibly With User Ones
 $!
 $ CCDEFS = "VMS=1,TCPIP_TYPE_''P5'"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_KRB5") .OR. 1 THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_KRB5"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_ASM") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_ASM"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_RSA") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_RSA"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_DSA") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_DSA"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_DH") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_DH"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_MD2") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_MD2"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_MD5") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_MD5"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_RIPEMD") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_RIPEMD"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_SHA") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_SHA"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_SHA0") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_SHA0"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_SHA1") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_SHA1"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_DES")
+$ THEN
+$   CCDEFS = CCDEFS + ",NO_DES,NO_MDC2"
+$ ELSE
+$   IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_MDC2") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_MDC2"
+$ ENDIF
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_RC2") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_RC2"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_RC4") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_RC4"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_RC5") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_RC5"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_IDEA") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_IDEA"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_BF") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_BF"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_CAST") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_CAST"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_HMAC") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_HMAC"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_SSL2") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_SSL2"
 $ IF F$TYPE(USER_CCDEFS) .NES. "" THEN CCDEFS = CCDEFS + "," + USER_CCDEFS
 $ CCEXTRAFLAGS = ""
 $ IF F$TYPE(USER_CCFLAGS) .NES. "" THEN CCEXTRAFLAGS = USER_CCFLAGS
-$ CCDISABLEWARNINGS = ""
+$ CCDISABLEWARNINGS = "LONGLONGTYPE,LONGLONGSUFX"
 $ IF F$TYPE(USER_CCDISABLEWARNINGS) .NES. "" THEN -
-       CCDISABLEWARNINGS = USER_CCDISABLEWARNINGS
-$!$ CCDISABLEWARNINGS = "NONSTANDCAST"
-$!$ IF F$TYPE(USER_CCDISABLEWARNINGS) .NES. "" THEN -
-$!     CCDISABLEWARNINGS = CCDISABLEWARNINGS + "," + USER_CCDISABLEWARNINGS
+       CCDISABLEWARNINGS = CCDISABLEWARNINGS + "," + USER_CCDISABLEWARNINGS
 $!
 $!  Check To See If The User Entered A Valid Paramter.
 $!