Zero the premaster secret after deriving the master secret in DH
[openssl.git] / ssl / ssl-lib.com
index 05c458d..1559752 100644 (file)
@@ -192,7 +192,7 @@ $ LIB_SSL = "s2_meth,s2_srvr,s2_clnt,s2_lib,s2_enc,s2_pkt,"+ -
            "ssl_lib,ssl_err2,ssl_cert,ssl_sess,"+ -
            "ssl_ciph,ssl_stat,ssl_rsa,"+ -
            "ssl_asn1,ssl_txt,ssl_algs,"+ -
-           "bio_ssl,ssl_err"
+           "bio_ssl,ssl_err,kssl"
 $!
 $! Tell The User That We Are Compiling The Library.
 $!
@@ -898,6 +898,7 @@ $!
 $! Set Up Initial CC Definitions, Possibly With User Ones
 $!
 $ CCDEFS = "VMS=1,TCPIP_TYPE_''P5'"
+$ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_KRB5") .OR. 1 THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_KRB5"
 $ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_ASM") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_ASM"
 $ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_RSA") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_RSA"
 $ IF F$TRNLNM("OPENSSL_NO_DSA") THEN CCDEFS = CCDEFS + ",NO_DSA"