Change safestack reimplementation to match 0.9.8.
[openssl.git] / crypto / stack / safestack.h
index 0b38337..250929b 100644 (file)
 
 #ifdef DEBUG_SAFESTACK
 
+#ifndef CHECKED_PTR_OF
+#define CHECKED_PTR_OF(type, p) \
+    ((void*) (1 ? p : (type*)0))
+#endif
+
+#define CHECKED_SK_FREE_FUNC(type, p) \
+    ((void (*)(void *)) ((1 ? p : (void (*)(type *))0)))
+
+#define CHECKED_SK_CMP_FUNC(type, p) \
+    ((int (*)(const char * const *, const char * const *)) \
+       ((1 ? p : (int (*)(const type * const *, const type * const *))0)))
+
 #define STACK_OF(type) struct stack_st_##type
 #define PREDECLARE_STACK_OF(type) STACK_OF(type);
 
@@ -73,74 +85,71 @@ STACK_OF(type) \
 /* SKM_sk_... stack macros are internal to safestack.h:
  * never use them directly, use sk_<type>_... instead */
 #define SKM_sk_new(type, cmp) \
-       ((STACK_OF(type) * (*)(int (*)(const type * const *, const type * const *)))sk_new)(cmp)
+       ((STACK_OF(type) *)sk_new(CHECKED_SK_CMP_FUNC(type, cmp)))
 #define SKM_sk_new_null(type) \
-       ((STACK_OF(type) * (*)(void))sk_new_null)()
+       ((STACK_OF(type) *)sk_new_null())
 #define SKM_sk_free(type, st) \
-       ((void (*)(STACK_OF(type) *))sk_free)(st)
+       sk_free(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 #define SKM_sk_num(type, st) \
-       ((int (*)(const STACK_OF(type) *))sk_num)(st)
+       sk_num(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 #define SKM_sk_value(type, st,i) \
-       ((type * (*)(const STACK_OF(type) *, int))sk_value)(st, i)
+       ((type *)sk_value(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), i))
 #define SKM_sk_set(type, st,i,val) \
-       ((type * (*)(STACK_OF(type) *, int, type *))sk_set)(st, i, val)
+       sk_set(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), i, CHECKED_PTR_OF(type, val))
 #define SKM_sk_zero(type, st) \
-       ((void (*)(STACK_OF(type) *))sk_zero)(st)
+       sk_zero(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 #define SKM_sk_push(type, st,val) \
-       ((int (*)(STACK_OF(type) *, type *))sk_push)(st, val)
+       sk_push(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_PTR_OF(type, val))
 #define SKM_sk_unshift(type, st,val) \
-       ((int (*)(STACK_OF(type) *, type *))sk_unshift)(st, val)
+       sk_unshift(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_PTR_OF(type, val))
 #define SKM_sk_find(type, st,val) \
-       ((int (*)(STACK_OF(type) *, type *))sk_find)(st, val)
+       sk_find(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_PTR_OF(type, val))
 #define SKM_sk_delete(type, st,i) \
-       ((type * (*)(STACK_OF(type) *, int))sk_delete)(st, i)
+       (type *)sk_delete(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), i)
 #define SKM_sk_delete_ptr(type, st,ptr) \
-       ((type * (*)(STACK_OF(type) *, type *))sk_delete_ptr)(st, ptr)
+       (type *)sk_delete_ptr(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_PTR_OF(type, ptr))
 #define SKM_sk_insert(type, st,val,i) \
-       ((int (*)(STACK_OF(type) *, type *, int))sk_insert)(st, val, i)
+       sk_insert(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_PTR_OF(type, val), i)
 #define SKM_sk_set_cmp_func(type, st,cmp) \
-       ((int (*(*)(STACK_OF(type) *, int (*)(const type * const *, const type * const *))) \
-         (const type * const *, const type * const *))sk_set_cmp_func)\
-       (st, cmp)
+       ((int (*)(const type * const *,const type * const *)) \
+       sk_set_cmp_func(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_SK_CMP_FUNC(type, cmp)))
 #define SKM_sk_dup(type, st) \
-       ((STACK_OF(type) *(*)(STACK_OF(type) *))sk_dup)(st)
+       (STACK_OF(type) *)sk_dup(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 #define SKM_sk_pop_free(type, st,free_func) \
-       ((void (*)(STACK_OF(type) *, void (*)(type *)))sk_pop_free)\
-       (st, free_func)
+       sk_pop_free(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), CHECKED_SK_FREE_FUNC(type, free_func))
 #define SKM_sk_shift(type, st) \
-       ((type * (*)(STACK_OF(type) *))sk_shift)(st)
+       (type *)sk_shift(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 #define SKM_sk_pop(type, st) \
-       ((type * (*)(STACK_OF(type) *))sk_pop)(st)
+       (type *)sk_pop(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 #define SKM_sk_sort(type, st) \
-       ((void (*)(STACK_OF(type) *))sk_sort)(st)
+       sk_sort(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
+#define SKM_sk_is_sorted(type, st) \
+       sk_is_sorted(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st))
 
 #define        SKM_ASN1_SET_OF_d2i(type, st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
-((STACK_OF(type) * (*) (STACK_OF(type) **,const unsigned char **, long , \
-                         type *(*)(type **, const unsigned char **,long), \
-                                void (*)(type *), int ,int )) d2i_ASN1_SET) \
-                       (st,pp,length, d2i_func, free_func, ex_tag,ex_class)
+       (STACK_OF(type) *)d2i_ASN1_SET(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), \
+                               pp, length, \
+                               CHECKED_D2I_OF(type, d2i_func), \
+                               CHECKED_SK_FREE_FUNC(type, free_func), \
+                               ex_tag, ex_class)
+
 #define        SKM_ASN1_SET_OF_i2d(type, st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \
-       ((int (*)(STACK_OF(type) *,unsigned char **, \
-                           int (*)(type *,unsigned char **), int , int , int)) i2d_ASN1_SET) \
-                                               (st,pp,i2d_func,ex_tag,ex_class,is_set)
+       i2d_ASN1_SET(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), pp, \
+                               CHECKED_I2D_OF(type, i2d_func), \
+                               ex_tag, ex_class, is_set)
 
 #define        SKM_ASN1_seq_pack(type, st, i2d_func, buf, len) \
-       ((unsigned char *(*)(STACK_OF(type) *, \
-                                    int (*)(type *,unsigned char **), unsigned char **,int *)) ASN1_seq_pack) \
-                               (st, i2d_func, buf, len)
+       ASN1_seq_pack(CHECKED_PTR_OF(STACK_OF(type), st), \
+                       CHECKED_I2D_OF(type, i2d_func), buf, len)
+
 #define        SKM_ASN1_seq_unpack(type, buf, len, d2i_func, free_func) \
-       ((STACK_OF(type) * (*)(const unsigned char *,int, \
-                              type *(*)(type **,const unsigned char **, long), \
-                                       void (*)(type *)))ASN1_seq_unpack) \
-                                       (buf,len,d2i_func, free_func)
+       (STACK_OF(type) *)ASN1_seq_unpack(buf, len, CHECKED_D2I_OF(type, d2i_func), CHECKED_SK_FREE_FUNC(type, free_func))
 
 #define SKM_PKCS12_decrypt_d2i(type, algor, d2i_func, free_func, pass, passlen, oct, seq) \
-       ((STACK_OF(type) * (*)(X509_ALGOR *, \
-                       type *(*)(type **, const unsigned char **, long), \
-                               void (*)(type *), \
-                                const char *, int, \
-                                ASN1_STRING *, int))PKCS12_decrypt_d2i) \
-                               (algor,d2i_func,free_func,pass,passlen,oct,seq)
+       (STACK_OF(type) *)PKCS12_decrypt_d2i(algor, \
+                               CHECKED_D2I_OF(type, d2i_func), \
+                               CHECKED_SK_FREE_FUNC(type, free_func), \
+                               pass, passlen, oct, seq)
 
 #else
 
@@ -188,16 +197,18 @@ STACK_OF(type) \
        ((type *)sk_pop(st))
 #define SKM_sk_sort(type, st) \
        sk_sort(st)
+#define SKM_sk_is_sorted(type, st) \
+       sk_is_sorted(st)
 
 #define        SKM_ASN1_SET_OF_d2i(type, st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
-       d2i_ASN1_SET(st,pp,length, (char *(*)())d2i_func, (void (*)(void *))free_func, ex_tag,ex_class)
+       d2i_ASN1_SET(st,pp,length, (void *(*)(void ** ,const unsigned char ** ,long))d2i_func, (void (*)(void *))free_func, ex_tag,ex_class)
 #define        SKM_ASN1_SET_OF_i2d(type, st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \
-       i2d_ASN1_SET(st,pp,i2d_func,ex_tag,ex_class,is_set)
+       i2d_ASN1_SET(st,pp,(int (*)(void *, unsigned char **))i2d_func,ex_tag,ex_class,is_set)
 
 #define        SKM_ASN1_seq_pack(type, st, i2d_func, buf, len) \
-       ASN1_seq_pack(st, i2d_func, buf, len)
+       ASN1_seq_pack(st, (int (*)(void *, unsigned char **))i2d_func, buf, len)
 #define        SKM_ASN1_seq_unpack(type, buf, len, d2i_func, free_func) \
-       ASN1_seq_unpack(buf,len,(char *(*)())d2i_func, (void(*)(void *))free_func)
+       ASN1_seq_unpack(buf,len,(void *(*)(void **,const unsigned char **,long))d2i_func, (void(*)(void *))free_func)
 
 #define SKM_PKCS12_decrypt_d2i(type, algor, d2i_func, free_func, pass, passlen, oct, seq) \
        ((STACK *)PKCS12_decrypt_d2i(algor,(char *(*)())d2i_func, (void(*)(void *))free_func,pass,passlen,oct,seq))
@@ -225,6 +236,29 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ACCESS_DESCRIPTION_shift(st) SKM_sk_shift(ACCESS_DESCRIPTION, (st))
 #define sk_ACCESS_DESCRIPTION_pop(st) SKM_sk_pop(ACCESS_DESCRIPTION, (st))
 #define sk_ACCESS_DESCRIPTION_sort(st) SKM_sk_sort(ACCESS_DESCRIPTION, (st))
+#define sk_ACCESS_DESCRIPTION_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ACCESS_DESCRIPTION, (st))
+
+#define sk_ASIdOrRange_new(st) SKM_sk_new(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_new_null() SKM_sk_new_null(ASIdOrRange)
+#define sk_ASIdOrRange_free(st) SKM_sk_free(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_num(st) SKM_sk_num(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_value(st, i) SKM_sk_value(ASIdOrRange, (st), (i))
+#define sk_ASIdOrRange_set(st, i, val) SKM_sk_set(ASIdOrRange, (st), (i), (val))
+#define sk_ASIdOrRange_zero(st) SKM_sk_zero(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_push(st, val) SKM_sk_push(ASIdOrRange, (st), (val))
+#define sk_ASIdOrRange_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(ASIdOrRange, (st), (val))
+#define sk_ASIdOrRange_find(st, val) SKM_sk_find(ASIdOrRange, (st), (val))
+#define sk_ASIdOrRange_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(ASIdOrRange, (st), (val))
+#define sk_ASIdOrRange_delete(st, i) SKM_sk_delete(ASIdOrRange, (st), (i))
+#define sk_ASIdOrRange_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(ASIdOrRange, (st), (ptr))
+#define sk_ASIdOrRange_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(ASIdOrRange, (st), (val), (i))
+#define sk_ASIdOrRange_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(ASIdOrRange, (st), (cmp))
+#define sk_ASIdOrRange_dup(st) SKM_sk_dup(ASIdOrRange, st)
+#define sk_ASIdOrRange_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(ASIdOrRange, (st), (free_func))
+#define sk_ASIdOrRange_shift(st) SKM_sk_shift(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_pop(st) SKM_sk_pop(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_sort(st) SKM_sk_sort(ASIdOrRange, (st))
+#define sk_ASIdOrRange_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASIdOrRange, (st))
 
 #define sk_ASN1_GENERALSTRING_new(st) SKM_sk_new(ASN1_GENERALSTRING, (st))
 #define sk_ASN1_GENERALSTRING_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_GENERALSTRING)
@@ -246,6 +280,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ASN1_GENERALSTRING_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_GENERALSTRING, (st))
 #define sk_ASN1_GENERALSTRING_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_GENERALSTRING, (st))
 #define sk_ASN1_GENERALSTRING_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_GENERALSTRING, (st))
+#define sk_ASN1_GENERALSTRING_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_GENERALSTRING, (st))
 
 #define sk_ASN1_INTEGER_new(st) SKM_sk_new(ASN1_INTEGER, (st))
 #define sk_ASN1_INTEGER_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_INTEGER)
@@ -267,6 +302,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ASN1_INTEGER_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_INTEGER, (st))
 #define sk_ASN1_INTEGER_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_INTEGER, (st))
 #define sk_ASN1_INTEGER_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_INTEGER, (st))
+#define sk_ASN1_INTEGER_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_INTEGER, (st))
 
 #define sk_ASN1_OBJECT_new(st) SKM_sk_new(ASN1_OBJECT, (st))
 #define sk_ASN1_OBJECT_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_OBJECT)
@@ -288,6 +324,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ASN1_OBJECT_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_OBJECT, (st))
 #define sk_ASN1_OBJECT_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_OBJECT, (st))
 #define sk_ASN1_OBJECT_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_OBJECT, (st))
+#define sk_ASN1_OBJECT_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_OBJECT, (st))
 
 #define sk_ASN1_STRING_TABLE_new(st) SKM_sk_new(ASN1_STRING_TABLE, (st))
 #define sk_ASN1_STRING_TABLE_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_STRING_TABLE)
@@ -309,6 +346,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ASN1_STRING_TABLE_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_STRING_TABLE, (st))
 #define sk_ASN1_STRING_TABLE_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_STRING_TABLE, (st))
 #define sk_ASN1_STRING_TABLE_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_STRING_TABLE, (st))
+#define sk_ASN1_STRING_TABLE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_STRING_TABLE, (st))
 
 #define sk_ASN1_TYPE_new(st) SKM_sk_new(ASN1_TYPE, (st))
 #define sk_ASN1_TYPE_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_TYPE)
@@ -330,6 +368,29 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ASN1_TYPE_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_TYPE, (st))
 #define sk_ASN1_TYPE_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_TYPE, (st))
 #define sk_ASN1_TYPE_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_TYPE, (st))
+#define sk_ASN1_TYPE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_TYPE, (st))
+
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_new(st) SKM_sk_new(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_UTF8STRING)
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_free(st) SKM_sk_free(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_num(st) SKM_sk_num(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_value(st, i) SKM_sk_value(ASN1_UTF8STRING, (st), (i))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_set(st, i, val) SKM_sk_set(ASN1_UTF8STRING, (st), (i), (val))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_zero(st) SKM_sk_zero(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_push(st, val) SKM_sk_push(ASN1_UTF8STRING, (st), (val))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(ASN1_UTF8STRING, (st), (val))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_find(st, val) SKM_sk_find(ASN1_UTF8STRING, (st), (val))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(ASN1_UTF8STRING, (st), (val))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_delete(st, i) SKM_sk_delete(ASN1_UTF8STRING, (st), (i))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(ASN1_UTF8STRING, (st), (ptr))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(ASN1_UTF8STRING, (st), (val), (i))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(ASN1_UTF8STRING, (st), (cmp))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_dup(st) SKM_sk_dup(ASN1_UTF8STRING, st)
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(ASN1_UTF8STRING, (st), (free_func))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_UTF8STRING, (st))
+#define sk_ASN1_UTF8STRING_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_UTF8STRING, (st))
 
 #define sk_ASN1_VALUE_new(st) SKM_sk_new(ASN1_VALUE, (st))
 #define sk_ASN1_VALUE_new_null() SKM_sk_new_null(ASN1_VALUE)
@@ -351,6 +412,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ASN1_VALUE_shift(st) SKM_sk_shift(ASN1_VALUE, (st))
 #define sk_ASN1_VALUE_pop(st) SKM_sk_pop(ASN1_VALUE, (st))
 #define sk_ASN1_VALUE_sort(st) SKM_sk_sort(ASN1_VALUE, (st))
+#define sk_ASN1_VALUE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ASN1_VALUE, (st))
 
 #define sk_BIO_new(st) SKM_sk_new(BIO, (st))
 #define sk_BIO_new_null() SKM_sk_new_null(BIO)
@@ -372,6 +434,51 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_BIO_shift(st) SKM_sk_shift(BIO, (st))
 #define sk_BIO_pop(st) SKM_sk_pop(BIO, (st))
 #define sk_BIO_sort(st) SKM_sk_sort(BIO, (st))
+#define sk_BIO_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(BIO, (st))
+
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_new(st) SKM_sk_new(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_new_null() SKM_sk_new_null(BY_DIR_ENTRY)
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_free(st) SKM_sk_free(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_num(st) SKM_sk_num(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_value(st, i) SKM_sk_value(BY_DIR_ENTRY, (st), (i))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_set(st, i, val) SKM_sk_set(BY_DIR_ENTRY, (st), (i), (val))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_zero(st) SKM_sk_zero(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_push(st, val) SKM_sk_push(BY_DIR_ENTRY, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(BY_DIR_ENTRY, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_find(st, val) SKM_sk_find(BY_DIR_ENTRY, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(BY_DIR_ENTRY, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_delete(st, i) SKM_sk_delete(BY_DIR_ENTRY, (st), (i))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(BY_DIR_ENTRY, (st), (ptr))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(BY_DIR_ENTRY, (st), (val), (i))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(BY_DIR_ENTRY, (st), (cmp))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_dup(st) SKM_sk_dup(BY_DIR_ENTRY, st)
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(BY_DIR_ENTRY, (st), (free_func))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_shift(st) SKM_sk_shift(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_pop(st) SKM_sk_pop(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_sort(st) SKM_sk_sort(BY_DIR_ENTRY, (st))
+#define sk_BY_DIR_ENTRY_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(BY_DIR_ENTRY, (st))
+
+#define sk_BY_DIR_HASH_new(st) SKM_sk_new(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_new_null() SKM_sk_new_null(BY_DIR_HASH)
+#define sk_BY_DIR_HASH_free(st) SKM_sk_free(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_num(st) SKM_sk_num(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_value(st, i) SKM_sk_value(BY_DIR_HASH, (st), (i))
+#define sk_BY_DIR_HASH_set(st, i, val) SKM_sk_set(BY_DIR_HASH, (st), (i), (val))
+#define sk_BY_DIR_HASH_zero(st) SKM_sk_zero(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_push(st, val) SKM_sk_push(BY_DIR_HASH, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_HASH_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(BY_DIR_HASH, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_HASH_find(st, val) SKM_sk_find(BY_DIR_HASH, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_HASH_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(BY_DIR_HASH, (st), (val))
+#define sk_BY_DIR_HASH_delete(st, i) SKM_sk_delete(BY_DIR_HASH, (st), (i))
+#define sk_BY_DIR_HASH_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(BY_DIR_HASH, (st), (ptr))
+#define sk_BY_DIR_HASH_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(BY_DIR_HASH, (st), (val), (i))
+#define sk_BY_DIR_HASH_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(BY_DIR_HASH, (st), (cmp))
+#define sk_BY_DIR_HASH_dup(st) SKM_sk_dup(BY_DIR_HASH, st)
+#define sk_BY_DIR_HASH_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(BY_DIR_HASH, (st), (free_func))
+#define sk_BY_DIR_HASH_shift(st) SKM_sk_shift(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_pop(st) SKM_sk_pop(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_sort(st) SKM_sk_sort(BY_DIR_HASH, (st))
+#define sk_BY_DIR_HASH_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(BY_DIR_HASH, (st))
 
 #define sk_CONF_IMODULE_new(st) SKM_sk_new(CONF_IMODULE, (st))
 #define sk_CONF_IMODULE_new_null() SKM_sk_new_null(CONF_IMODULE)
@@ -393,6 +500,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_CONF_IMODULE_shift(st) SKM_sk_shift(CONF_IMODULE, (st))
 #define sk_CONF_IMODULE_pop(st) SKM_sk_pop(CONF_IMODULE, (st))
 #define sk_CONF_IMODULE_sort(st) SKM_sk_sort(CONF_IMODULE, (st))
+#define sk_CONF_IMODULE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(CONF_IMODULE, (st))
 
 #define sk_CONF_MODULE_new(st) SKM_sk_new(CONF_MODULE, (st))
 #define sk_CONF_MODULE_new_null() SKM_sk_new_null(CONF_MODULE)
@@ -414,6 +522,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_CONF_MODULE_shift(st) SKM_sk_shift(CONF_MODULE, (st))
 #define sk_CONF_MODULE_pop(st) SKM_sk_pop(CONF_MODULE, (st))
 #define sk_CONF_MODULE_sort(st) SKM_sk_sort(CONF_MODULE, (st))
+#define sk_CONF_MODULE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(CONF_MODULE, (st))
 
 #define sk_CONF_VALUE_new(st) SKM_sk_new(CONF_VALUE, (st))
 #define sk_CONF_VALUE_new_null() SKM_sk_new_null(CONF_VALUE)
@@ -435,6 +544,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_CONF_VALUE_shift(st) SKM_sk_shift(CONF_VALUE, (st))
 #define sk_CONF_VALUE_pop(st) SKM_sk_pop(CONF_VALUE, (st))
 #define sk_CONF_VALUE_sort(st) SKM_sk_sort(CONF_VALUE, (st))
+#define sk_CONF_VALUE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(CONF_VALUE, (st))
 
 #define sk_CRYPTO_EX_DATA_FUNCS_new(st) SKM_sk_new(CRYPTO_EX_DATA_FUNCS, (st))
 #define sk_CRYPTO_EX_DATA_FUNCS_new_null() SKM_sk_new_null(CRYPTO_EX_DATA_FUNCS)
@@ -456,6 +566,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_CRYPTO_EX_DATA_FUNCS_shift(st) SKM_sk_shift(CRYPTO_EX_DATA_FUNCS, (st))
 #define sk_CRYPTO_EX_DATA_FUNCS_pop(st) SKM_sk_pop(CRYPTO_EX_DATA_FUNCS, (st))
 #define sk_CRYPTO_EX_DATA_FUNCS_sort(st) SKM_sk_sort(CRYPTO_EX_DATA_FUNCS, (st))
+#define sk_CRYPTO_EX_DATA_FUNCS_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(CRYPTO_EX_DATA_FUNCS, (st))
 
 #define sk_CRYPTO_dynlock_new(st) SKM_sk_new(CRYPTO_dynlock, (st))
 #define sk_CRYPTO_dynlock_new_null() SKM_sk_new_null(CRYPTO_dynlock)
@@ -477,6 +588,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_CRYPTO_dynlock_shift(st) SKM_sk_shift(CRYPTO_dynlock, (st))
 #define sk_CRYPTO_dynlock_pop(st) SKM_sk_pop(CRYPTO_dynlock, (st))
 #define sk_CRYPTO_dynlock_sort(st) SKM_sk_sort(CRYPTO_dynlock, (st))
+#define sk_CRYPTO_dynlock_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(CRYPTO_dynlock, (st))
 
 #define sk_DIST_POINT_new(st) SKM_sk_new(DIST_POINT, (st))
 #define sk_DIST_POINT_new_null() SKM_sk_new_null(DIST_POINT)
@@ -498,6 +610,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_DIST_POINT_shift(st) SKM_sk_shift(DIST_POINT, (st))
 #define sk_DIST_POINT_pop(st) SKM_sk_pop(DIST_POINT, (st))
 #define sk_DIST_POINT_sort(st) SKM_sk_sort(DIST_POINT, (st))
+#define sk_DIST_POINT_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(DIST_POINT, (st))
 
 #define sk_ENGINE_new(st) SKM_sk_new(ENGINE, (st))
 #define sk_ENGINE_new_null() SKM_sk_new_null(ENGINE)
@@ -519,6 +632,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ENGINE_shift(st) SKM_sk_shift(ENGINE, (st))
 #define sk_ENGINE_pop(st) SKM_sk_pop(ENGINE, (st))
 #define sk_ENGINE_sort(st) SKM_sk_sort(ENGINE, (st))
+#define sk_ENGINE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ENGINE, (st))
 
 #define sk_ENGINE_CLEANUP_ITEM_new(st) SKM_sk_new(ENGINE_CLEANUP_ITEM, (st))
 #define sk_ENGINE_CLEANUP_ITEM_new_null() SKM_sk_new_null(ENGINE_CLEANUP_ITEM)
@@ -540,6 +654,51 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_ENGINE_CLEANUP_ITEM_shift(st) SKM_sk_shift(ENGINE_CLEANUP_ITEM, (st))
 #define sk_ENGINE_CLEANUP_ITEM_pop(st) SKM_sk_pop(ENGINE_CLEANUP_ITEM, (st))
 #define sk_ENGINE_CLEANUP_ITEM_sort(st) SKM_sk_sort(ENGINE_CLEANUP_ITEM, (st))
+#define sk_ENGINE_CLEANUP_ITEM_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ENGINE_CLEANUP_ITEM, (st))
+
+#define sk_ESS_CERT_ID_new(st) SKM_sk_new(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_new_null() SKM_sk_new_null(ESS_CERT_ID)
+#define sk_ESS_CERT_ID_free(st) SKM_sk_free(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_num(st) SKM_sk_num(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_value(st, i) SKM_sk_value(ESS_CERT_ID, (st), (i))
+#define sk_ESS_CERT_ID_set(st, i, val) SKM_sk_set(ESS_CERT_ID, (st), (i), (val))
+#define sk_ESS_CERT_ID_zero(st) SKM_sk_zero(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_push(st, val) SKM_sk_push(ESS_CERT_ID, (st), (val))
+#define sk_ESS_CERT_ID_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(ESS_CERT_ID, (st), (val))
+#define sk_ESS_CERT_ID_find(st, val) SKM_sk_find(ESS_CERT_ID, (st), (val))
+#define sk_ESS_CERT_ID_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(ESS_CERT_ID, (st), (val))
+#define sk_ESS_CERT_ID_delete(st, i) SKM_sk_delete(ESS_CERT_ID, (st), (i))
+#define sk_ESS_CERT_ID_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(ESS_CERT_ID, (st), (ptr))
+#define sk_ESS_CERT_ID_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(ESS_CERT_ID, (st), (val), (i))
+#define sk_ESS_CERT_ID_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(ESS_CERT_ID, (st), (cmp))
+#define sk_ESS_CERT_ID_dup(st) SKM_sk_dup(ESS_CERT_ID, st)
+#define sk_ESS_CERT_ID_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(ESS_CERT_ID, (st), (free_func))
+#define sk_ESS_CERT_ID_shift(st) SKM_sk_shift(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_pop(st) SKM_sk_pop(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_sort(st) SKM_sk_sort(ESS_CERT_ID, (st))
+#define sk_ESS_CERT_ID_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(ESS_CERT_ID, (st))
+
+#define sk_EVP_MD_new(st) SKM_sk_new(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_new_null() SKM_sk_new_null(EVP_MD)
+#define sk_EVP_MD_free(st) SKM_sk_free(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_num(st) SKM_sk_num(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_value(st, i) SKM_sk_value(EVP_MD, (st), (i))
+#define sk_EVP_MD_set(st, i, val) SKM_sk_set(EVP_MD, (st), (i), (val))
+#define sk_EVP_MD_zero(st) SKM_sk_zero(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_push(st, val) SKM_sk_push(EVP_MD, (st), (val))
+#define sk_EVP_MD_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(EVP_MD, (st), (val))
+#define sk_EVP_MD_find(st, val) SKM_sk_find(EVP_MD, (st), (val))
+#define sk_EVP_MD_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(EVP_MD, (st), (val))
+#define sk_EVP_MD_delete(st, i) SKM_sk_delete(EVP_MD, (st), (i))
+#define sk_EVP_MD_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(EVP_MD, (st), (ptr))
+#define sk_EVP_MD_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(EVP_MD, (st), (val), (i))
+#define sk_EVP_MD_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(EVP_MD, (st), (cmp))
+#define sk_EVP_MD_dup(st) SKM_sk_dup(EVP_MD, st)
+#define sk_EVP_MD_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(EVP_MD, (st), (free_func))
+#define sk_EVP_MD_shift(st) SKM_sk_shift(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_pop(st) SKM_sk_pop(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_sort(st) SKM_sk_sort(EVP_MD, (st))
+#define sk_EVP_MD_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(EVP_MD, (st))
 
 #define sk_GENERAL_NAME_new(st) SKM_sk_new(GENERAL_NAME, (st))
 #define sk_GENERAL_NAME_new_null() SKM_sk_new_null(GENERAL_NAME)
@@ -561,6 +720,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_GENERAL_NAME_shift(st) SKM_sk_shift(GENERAL_NAME, (st))
 #define sk_GENERAL_NAME_pop(st) SKM_sk_pop(GENERAL_NAME, (st))
 #define sk_GENERAL_NAME_sort(st) SKM_sk_sort(GENERAL_NAME, (st))
+#define sk_GENERAL_NAME_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(GENERAL_NAME, (st))
 
 #define sk_GENERAL_SUBTREE_new(st) SKM_sk_new(GENERAL_SUBTREE, (st))
 #define sk_GENERAL_SUBTREE_new_null() SKM_sk_new_null(GENERAL_SUBTREE)
@@ -582,6 +742,51 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_GENERAL_SUBTREE_shift(st) SKM_sk_shift(GENERAL_SUBTREE, (st))
 #define sk_GENERAL_SUBTREE_pop(st) SKM_sk_pop(GENERAL_SUBTREE, (st))
 #define sk_GENERAL_SUBTREE_sort(st) SKM_sk_sort(GENERAL_SUBTREE, (st))
+#define sk_GENERAL_SUBTREE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(GENERAL_SUBTREE, (st))
+
+#define sk_IPAddressFamily_new(st) SKM_sk_new(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_new_null() SKM_sk_new_null(IPAddressFamily)
+#define sk_IPAddressFamily_free(st) SKM_sk_free(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_num(st) SKM_sk_num(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_value(st, i) SKM_sk_value(IPAddressFamily, (st), (i))
+#define sk_IPAddressFamily_set(st, i, val) SKM_sk_set(IPAddressFamily, (st), (i), (val))
+#define sk_IPAddressFamily_zero(st) SKM_sk_zero(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_push(st, val) SKM_sk_push(IPAddressFamily, (st), (val))
+#define sk_IPAddressFamily_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(IPAddressFamily, (st), (val))
+#define sk_IPAddressFamily_find(st, val) SKM_sk_find(IPAddressFamily, (st), (val))
+#define sk_IPAddressFamily_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(IPAddressFamily, (st), (val))
+#define sk_IPAddressFamily_delete(st, i) SKM_sk_delete(IPAddressFamily, (st), (i))
+#define sk_IPAddressFamily_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(IPAddressFamily, (st), (ptr))
+#define sk_IPAddressFamily_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(IPAddressFamily, (st), (val), (i))
+#define sk_IPAddressFamily_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(IPAddressFamily, (st), (cmp))
+#define sk_IPAddressFamily_dup(st) SKM_sk_dup(IPAddressFamily, st)
+#define sk_IPAddressFamily_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(IPAddressFamily, (st), (free_func))
+#define sk_IPAddressFamily_shift(st) SKM_sk_shift(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_pop(st) SKM_sk_pop(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_sort(st) SKM_sk_sort(IPAddressFamily, (st))
+#define sk_IPAddressFamily_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(IPAddressFamily, (st))
+
+#define sk_IPAddressOrRange_new(st) SKM_sk_new(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_new_null() SKM_sk_new_null(IPAddressOrRange)
+#define sk_IPAddressOrRange_free(st) SKM_sk_free(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_num(st) SKM_sk_num(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_value(st, i) SKM_sk_value(IPAddressOrRange, (st), (i))
+#define sk_IPAddressOrRange_set(st, i, val) SKM_sk_set(IPAddressOrRange, (st), (i), (val))
+#define sk_IPAddressOrRange_zero(st) SKM_sk_zero(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_push(st, val) SKM_sk_push(IPAddressOrRange, (st), (val))
+#define sk_IPAddressOrRange_unshift(st, val) SKM_sk_unshift(IPAddressOrRange, (st), (val))
+#define sk_IPAddressOrRange_find(st, val) SKM_sk_find(IPAddressOrRange, (st), (val))
+#define sk_IPAddressOrRange_find_ex(st, val) SKM_sk_find_ex(IPAddressOrRange, (st), (val))
+#define sk_IPAddressOrRange_delete(st, i) SKM_sk_delete(IPAddressOrRange, (st), (i))
+#define sk_IPAddressOrRange_delete_ptr(st, ptr) SKM_sk_delete_ptr(IPAddressOrRange, (st), (ptr))
+#define sk_IPAddressOrRange_insert(st, val, i) SKM_sk_insert(IPAddressOrRange, (st), (val), (i))
+#define sk_IPAddressOrRange_set_cmp_func(st, cmp) SKM_sk_set_cmp_func(IPAddressOrRange, (st), (cmp))
+#define sk_IPAddressOrRange_dup(st) SKM_sk_dup(IPAddressOrRange, st)
+#define sk_IPAddressOrRange_pop_free(st, free_func) SKM_sk_pop_free(IPAddressOrRange, (st), (free_func))
+#define sk_IPAddressOrRange_shift(st) SKM_sk_shift(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_pop(st) SKM_sk_pop(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_sort(st) SKM_sk_sort(IPAddressOrRange, (st))
+#define sk_IPAddressOrRange_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(IPAddressOrRange, (st))
 
 #define sk_KRB5_APREQBODY_new(st) SKM_sk_new(KRB5_APREQBODY, (st))
 #define sk_KRB5_APREQBODY_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_APREQBODY)
@@ -603,6 +808,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_APREQBODY_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_APREQBODY, (st))
 #define sk_KRB5_APREQBODY_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_APREQBODY, (st))
 #define sk_KRB5_APREQBODY_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_APREQBODY, (st))
+#define sk_KRB5_APREQBODY_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_APREQBODY, (st))
 
 #define sk_KRB5_AUTHDATA_new(st) SKM_sk_new(KRB5_AUTHDATA, (st))
 #define sk_KRB5_AUTHDATA_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_AUTHDATA)
@@ -624,6 +830,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_AUTHDATA_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_AUTHDATA, (st))
 #define sk_KRB5_AUTHDATA_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_AUTHDATA, (st))
 #define sk_KRB5_AUTHDATA_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_AUTHDATA, (st))
+#define sk_KRB5_AUTHDATA_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_AUTHDATA, (st))
 
 #define sk_KRB5_AUTHENTBODY_new(st) SKM_sk_new(KRB5_AUTHENTBODY, (st))
 #define sk_KRB5_AUTHENTBODY_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_AUTHENTBODY)
@@ -645,6 +852,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_AUTHENTBODY_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_AUTHENTBODY, (st))
 #define sk_KRB5_AUTHENTBODY_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_AUTHENTBODY, (st))
 #define sk_KRB5_AUTHENTBODY_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_AUTHENTBODY, (st))
+#define sk_KRB5_AUTHENTBODY_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_AUTHENTBODY, (st))
 
 #define sk_KRB5_CHECKSUM_new(st) SKM_sk_new(KRB5_CHECKSUM, (st))
 #define sk_KRB5_CHECKSUM_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_CHECKSUM)
@@ -666,6 +874,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_CHECKSUM_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_CHECKSUM, (st))
 #define sk_KRB5_CHECKSUM_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_CHECKSUM, (st))
 #define sk_KRB5_CHECKSUM_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_CHECKSUM, (st))
+#define sk_KRB5_CHECKSUM_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_CHECKSUM, (st))
 
 #define sk_KRB5_ENCDATA_new(st) SKM_sk_new(KRB5_ENCDATA, (st))
 #define sk_KRB5_ENCDATA_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_ENCDATA)
@@ -687,6 +896,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_ENCDATA_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_ENCDATA, (st))
 #define sk_KRB5_ENCDATA_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_ENCDATA, (st))
 #define sk_KRB5_ENCDATA_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_ENCDATA, (st))
+#define sk_KRB5_ENCDATA_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_ENCDATA, (st))
 
 #define sk_KRB5_ENCKEY_new(st) SKM_sk_new(KRB5_ENCKEY, (st))
 #define sk_KRB5_ENCKEY_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_ENCKEY)
@@ -708,6 +918,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_ENCKEY_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_ENCKEY, (st))
 #define sk_KRB5_ENCKEY_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_ENCKEY, (st))
 #define sk_KRB5_ENCKEY_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_ENCKEY, (st))
+#define sk_KRB5_ENCKEY_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_ENCKEY, (st))
 
 #define sk_KRB5_PRINCNAME_new(st) SKM_sk_new(KRB5_PRINCNAME, (st))
 #define sk_KRB5_PRINCNAME_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_PRINCNAME)
@@ -729,6 +940,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_PRINCNAME_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_PRINCNAME, (st))
 #define sk_KRB5_PRINCNAME_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_PRINCNAME, (st))
 #define sk_KRB5_PRINCNAME_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_PRINCNAME, (st))
+#define sk_KRB5_PRINCNAME_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_PRINCNAME, (st))
 
 #define sk_KRB5_TKTBODY_new(st) SKM_sk_new(KRB5_TKTBODY, (st))
 #define sk_KRB5_TKTBODY_new_null() SKM_sk_new_null(KRB5_TKTBODY)
@@ -750,6 +962,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_KRB5_TKTBODY_shift(st) SKM_sk_shift(KRB5_TKTBODY, (st))
 #define sk_KRB5_TKTBODY_pop(st) SKM_sk_pop(KRB5_TKTBODY, (st))
 #define sk_KRB5_TKTBODY_sort(st) SKM_sk_sort(KRB5_TKTBODY, (st))
+#define sk_KRB5_TKTBODY_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(KRB5_TKTBODY, (st))
 
 #define sk_MIME_HEADER_new(st) SKM_sk_new(MIME_HEADER, (st))
 #define sk_MIME_HEADER_new_null() SKM_sk_new_null(MIME_HEADER)
@@ -771,6 +984,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_MIME_HEADER_shift(st) SKM_sk_shift(MIME_HEADER, (st))
 #define sk_MIME_HEADER_pop(st) SKM_sk_pop(MIME_HEADER, (st))
 #define sk_MIME_HEADER_sort(st) SKM_sk_sort(MIME_HEADER, (st))
+#define sk_MIME_HEADER_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(MIME_HEADER, (st))
 
 #define sk_MIME_PARAM_new(st) SKM_sk_new(MIME_PARAM, (st))
 #define sk_MIME_PARAM_new_null() SKM_sk_new_null(MIME_PARAM)
@@ -792,6 +1006,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_MIME_PARAM_shift(st) SKM_sk_shift(MIME_PARAM, (st))
 #define sk_MIME_PARAM_pop(st) SKM_sk_pop(MIME_PARAM, (st))
 #define sk_MIME_PARAM_sort(st) SKM_sk_sort(MIME_PARAM, (st))
+#define sk_MIME_PARAM_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(MIME_PARAM, (st))
 
 #define sk_NAME_FUNCS_new(st) SKM_sk_new(NAME_FUNCS, (st))
 #define sk_NAME_FUNCS_new_null() SKM_sk_new_null(NAME_FUNCS)
@@ -813,6 +1028,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_NAME_FUNCS_shift(st) SKM_sk_shift(NAME_FUNCS, (st))
 #define sk_NAME_FUNCS_pop(st) SKM_sk_pop(NAME_FUNCS, (st))
 #define sk_NAME_FUNCS_sort(st) SKM_sk_sort(NAME_FUNCS, (st))
+#define sk_NAME_FUNCS_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(NAME_FUNCS, (st))
 
 #define sk_OCSP_CERTID_new(st) SKM_sk_new(OCSP_CERTID, (st))
 #define sk_OCSP_CERTID_new_null() SKM_sk_new_null(OCSP_CERTID)
@@ -834,6 +1050,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_OCSP_CERTID_shift(st) SKM_sk_shift(OCSP_CERTID, (st))
 #define sk_OCSP_CERTID_pop(st) SKM_sk_pop(OCSP_CERTID, (st))
 #define sk_OCSP_CERTID_sort(st) SKM_sk_sort(OCSP_CERTID, (st))
+#define sk_OCSP_CERTID_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(OCSP_CERTID, (st))
 
 #define sk_OCSP_ONEREQ_new(st) SKM_sk_new(OCSP_ONEREQ, (st))
 #define sk_OCSP_ONEREQ_new_null() SKM_sk_new_null(OCSP_ONEREQ)
@@ -855,6 +1072,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_OCSP_ONEREQ_shift(st) SKM_sk_shift(OCSP_ONEREQ, (st))
 #define sk_OCSP_ONEREQ_pop(st) SKM_sk_pop(OCSP_ONEREQ, (st))
 #define sk_OCSP_ONEREQ_sort(st) SKM_sk_sort(OCSP_ONEREQ, (st))
+#define sk_OCSP_ONEREQ_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(OCSP_ONEREQ, (st))
 
 #define sk_OCSP_SINGLERESP_new(st) SKM_sk_new(OCSP_SINGLERESP, (st))
 #define sk_OCSP_SINGLERESP_new_null() SKM_sk_new_null(OCSP_SINGLERESP)
@@ -876,6 +1094,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_OCSP_SINGLERESP_shift(st) SKM_sk_shift(OCSP_SINGLERESP, (st))
 #define sk_OCSP_SINGLERESP_pop(st) SKM_sk_pop(OCSP_SINGLERESP, (st))
 #define sk_OCSP_SINGLERESP_sort(st) SKM_sk_sort(OCSP_SINGLERESP, (st))
+#define sk_OCSP_SINGLERESP_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(OCSP_SINGLERESP, (st))
 
 #define sk_PKCS12_SAFEBAG_new(st) SKM_sk_new(PKCS12_SAFEBAG, (st))
 #define sk_PKCS12_SAFEBAG_new_null() SKM_sk_new_null(PKCS12_SAFEBAG)
@@ -897,6 +1116,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_PKCS12_SAFEBAG_shift(st) SKM_sk_shift(PKCS12_SAFEBAG, (st))
 #define sk_PKCS12_SAFEBAG_pop(st) SKM_sk_pop(PKCS12_SAFEBAG, (st))
 #define sk_PKCS12_SAFEBAG_sort(st) SKM_sk_sort(PKCS12_SAFEBAG, (st))
+#define sk_PKCS12_SAFEBAG_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(PKCS12_SAFEBAG, (st))
 
 #define sk_PKCS7_new(st) SKM_sk_new(PKCS7, (st))
 #define sk_PKCS7_new_null() SKM_sk_new_null(PKCS7)
@@ -918,6 +1138,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_PKCS7_shift(st) SKM_sk_shift(PKCS7, (st))
 #define sk_PKCS7_pop(st) SKM_sk_pop(PKCS7, (st))
 #define sk_PKCS7_sort(st) SKM_sk_sort(PKCS7, (st))
+#define sk_PKCS7_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(PKCS7, (st))
 
 #define sk_PKCS7_RECIP_INFO_new(st) SKM_sk_new(PKCS7_RECIP_INFO, (st))
 #define sk_PKCS7_RECIP_INFO_new_null() SKM_sk_new_null(PKCS7_RECIP_INFO)
@@ -939,6 +1160,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_PKCS7_RECIP_INFO_shift(st) SKM_sk_shift(PKCS7_RECIP_INFO, (st))
 #define sk_PKCS7_RECIP_INFO_pop(st) SKM_sk_pop(PKCS7_RECIP_INFO, (st))
 #define sk_PKCS7_RECIP_INFO_sort(st) SKM_sk_sort(PKCS7_RECIP_INFO, (st))
+#define sk_PKCS7_RECIP_INFO_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(PKCS7_RECIP_INFO, (st))
 
 #define sk_PKCS7_SIGNER_INFO_new(st) SKM_sk_new(PKCS7_SIGNER_INFO, (st))
 #define sk_PKCS7_SIGNER_INFO_new_null() SKM_sk_new_null(PKCS7_SIGNER_INFO)
@@ -960,6 +1182,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_PKCS7_SIGNER_INFO_shift(st) SKM_sk_shift(PKCS7_SIGNER_INFO, (st))
 #define sk_PKCS7_SIGNER_INFO_pop(st) SKM_sk_pop(PKCS7_SIGNER_INFO, (st))
 #define sk_PKCS7_SIGNER_INFO_sort(st) SKM_sk_sort(PKCS7_SIGNER_INFO, (st))
+#define sk_PKCS7_SIGNER_INFO_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(PKCS7_SIGNER_INFO, (st))
 
 #define sk_POLICYINFO_new(st) SKM_sk_new(POLICYINFO, (st))
 #define sk_POLICYINFO_new_null() SKM_sk_new_null(POLICYINFO)
@@ -981,6 +1204,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_POLICYINFO_shift(st) SKM_sk_shift(POLICYINFO, (st))
 #define sk_POLICYINFO_pop(st) SKM_sk_pop(POLICYINFO, (st))
 #define sk_POLICYINFO_sort(st) SKM_sk_sort(POLICYINFO, (st))
+#define sk_POLICYINFO_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(POLICYINFO, (st))
 
 #define sk_POLICYQUALINFO_new(st) SKM_sk_new(POLICYQUALINFO, (st))
 #define sk_POLICYQUALINFO_new_null() SKM_sk_new_null(POLICYQUALINFO)
@@ -1002,6 +1226,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_POLICYQUALINFO_shift(st) SKM_sk_shift(POLICYQUALINFO, (st))
 #define sk_POLICYQUALINFO_pop(st) SKM_sk_pop(POLICYQUALINFO, (st))
 #define sk_POLICYQUALINFO_sort(st) SKM_sk_sort(POLICYQUALINFO, (st))
+#define sk_POLICYQUALINFO_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(POLICYQUALINFO, (st))
 
 #define sk_POLICY_MAPPING_new(st) SKM_sk_new(POLICY_MAPPING, (st))
 #define sk_POLICY_MAPPING_new_null() SKM_sk_new_null(POLICY_MAPPING)
@@ -1023,6 +1248,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_POLICY_MAPPING_shift(st) SKM_sk_shift(POLICY_MAPPING, (st))
 #define sk_POLICY_MAPPING_pop(st) SKM_sk_pop(POLICY_MAPPING, (st))
 #define sk_POLICY_MAPPING_sort(st) SKM_sk_sort(POLICY_MAPPING, (st))
+#define sk_POLICY_MAPPING_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(POLICY_MAPPING, (st))
 
 #define sk_SSL_CIPHER_new(st) SKM_sk_new(SSL_CIPHER, (st))
 #define sk_SSL_CIPHER_new_null() SKM_sk_new_null(SSL_CIPHER)
@@ -1044,6 +1270,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_SSL_CIPHER_shift(st) SKM_sk_shift(SSL_CIPHER, (st))
 #define sk_SSL_CIPHER_pop(st) SKM_sk_pop(SSL_CIPHER, (st))
 #define sk_SSL_CIPHER_sort(st) SKM_sk_sort(SSL_CIPHER, (st))
+#define sk_SSL_CIPHER_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(SSL_CIPHER, (st))
 
 #define sk_SSL_COMP_new(st) SKM_sk_new(SSL_COMP, (st))
 #define sk_SSL_COMP_new_null() SKM_sk_new_null(SSL_COMP)
@@ -1065,6 +1292,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_SSL_COMP_shift(st) SKM_sk_shift(SSL_COMP, (st))
 #define sk_SSL_COMP_pop(st) SKM_sk_pop(SSL_COMP, (st))
 #define sk_SSL_COMP_sort(st) SKM_sk_sort(SSL_COMP, (st))
+#define sk_SSL_COMP_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(SSL_COMP, (st))
 
 #define sk_STORE_OBJECT_new(st) SKM_sk_new(STORE_OBJECT, (st))
 #define sk_STORE_OBJECT_new_null() SKM_sk_new_null(STORE_OBJECT)
@@ -1086,6 +1314,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_STORE_OBJECT_shift(st) SKM_sk_shift(STORE_OBJECT, (st))
 #define sk_STORE_OBJECT_pop(st) SKM_sk_pop(STORE_OBJECT, (st))
 #define sk_STORE_OBJECT_sort(st) SKM_sk_sort(STORE_OBJECT, (st))
+#define sk_STORE_OBJECT_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(STORE_OBJECT, (st))
 
 #define sk_SXNETID_new(st) SKM_sk_new(SXNETID, (st))
 #define sk_SXNETID_new_null() SKM_sk_new_null(SXNETID)
@@ -1107,6 +1336,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_SXNETID_shift(st) SKM_sk_shift(SXNETID, (st))
 #define sk_SXNETID_pop(st) SKM_sk_pop(SXNETID, (st))
 #define sk_SXNETID_sort(st) SKM_sk_sort(SXNETID, (st))
+#define sk_SXNETID_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(SXNETID, (st))
 
 #define sk_UI_STRING_new(st) SKM_sk_new(UI_STRING, (st))
 #define sk_UI_STRING_new_null() SKM_sk_new_null(UI_STRING)
@@ -1128,6 +1358,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_UI_STRING_shift(st) SKM_sk_shift(UI_STRING, (st))
 #define sk_UI_STRING_pop(st) SKM_sk_pop(UI_STRING, (st))
 #define sk_UI_STRING_sort(st) SKM_sk_sort(UI_STRING, (st))
+#define sk_UI_STRING_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(UI_STRING, (st))
 
 #define sk_X509_new(st) SKM_sk_new(X509, (st))
 #define sk_X509_new_null() SKM_sk_new_null(X509)
@@ -1149,6 +1380,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_shift(st) SKM_sk_shift(X509, (st))
 #define sk_X509_pop(st) SKM_sk_pop(X509, (st))
 #define sk_X509_sort(st) SKM_sk_sort(X509, (st))
+#define sk_X509_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509, (st))
 
 #define sk_X509V3_EXT_METHOD_new(st) SKM_sk_new(X509V3_EXT_METHOD, (st))
 #define sk_X509V3_EXT_METHOD_new_null() SKM_sk_new_null(X509V3_EXT_METHOD)
@@ -1170,6 +1402,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509V3_EXT_METHOD_shift(st) SKM_sk_shift(X509V3_EXT_METHOD, (st))
 #define sk_X509V3_EXT_METHOD_pop(st) SKM_sk_pop(X509V3_EXT_METHOD, (st))
 #define sk_X509V3_EXT_METHOD_sort(st) SKM_sk_sort(X509V3_EXT_METHOD, (st))
+#define sk_X509V3_EXT_METHOD_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509V3_EXT_METHOD, (st))
 
 #define sk_X509_ALGOR_new(st) SKM_sk_new(X509_ALGOR, (st))
 #define sk_X509_ALGOR_new_null() SKM_sk_new_null(X509_ALGOR)
@@ -1191,6 +1424,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_ALGOR_shift(st) SKM_sk_shift(X509_ALGOR, (st))
 #define sk_X509_ALGOR_pop(st) SKM_sk_pop(X509_ALGOR, (st))
 #define sk_X509_ALGOR_sort(st) SKM_sk_sort(X509_ALGOR, (st))
+#define sk_X509_ALGOR_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_ALGOR, (st))
 
 #define sk_X509_ATTRIBUTE_new(st) SKM_sk_new(X509_ATTRIBUTE, (st))
 #define sk_X509_ATTRIBUTE_new_null() SKM_sk_new_null(X509_ATTRIBUTE)
@@ -1212,6 +1446,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_ATTRIBUTE_shift(st) SKM_sk_shift(X509_ATTRIBUTE, (st))
 #define sk_X509_ATTRIBUTE_pop(st) SKM_sk_pop(X509_ATTRIBUTE, (st))
 #define sk_X509_ATTRIBUTE_sort(st) SKM_sk_sort(X509_ATTRIBUTE, (st))
+#define sk_X509_ATTRIBUTE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_ATTRIBUTE, (st))
 
 #define sk_X509_CRL_new(st) SKM_sk_new(X509_CRL, (st))
 #define sk_X509_CRL_new_null() SKM_sk_new_null(X509_CRL)
@@ -1233,6 +1468,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_CRL_shift(st) SKM_sk_shift(X509_CRL, (st))
 #define sk_X509_CRL_pop(st) SKM_sk_pop(X509_CRL, (st))
 #define sk_X509_CRL_sort(st) SKM_sk_sort(X509_CRL, (st))
+#define sk_X509_CRL_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_CRL, (st))
 
 #define sk_X509_EXTENSION_new(st) SKM_sk_new(X509_EXTENSION, (st))
 #define sk_X509_EXTENSION_new_null() SKM_sk_new_null(X509_EXTENSION)
@@ -1254,6 +1490,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_EXTENSION_shift(st) SKM_sk_shift(X509_EXTENSION, (st))
 #define sk_X509_EXTENSION_pop(st) SKM_sk_pop(X509_EXTENSION, (st))
 #define sk_X509_EXTENSION_sort(st) SKM_sk_sort(X509_EXTENSION, (st))
+#define sk_X509_EXTENSION_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_EXTENSION, (st))
 
 #define sk_X509_INFO_new(st) SKM_sk_new(X509_INFO, (st))
 #define sk_X509_INFO_new_null() SKM_sk_new_null(X509_INFO)
@@ -1275,6 +1512,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_INFO_shift(st) SKM_sk_shift(X509_INFO, (st))
 #define sk_X509_INFO_pop(st) SKM_sk_pop(X509_INFO, (st))
 #define sk_X509_INFO_sort(st) SKM_sk_sort(X509_INFO, (st))
+#define sk_X509_INFO_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_INFO, (st))
 
 #define sk_X509_LOOKUP_new(st) SKM_sk_new(X509_LOOKUP, (st))
 #define sk_X509_LOOKUP_new_null() SKM_sk_new_null(X509_LOOKUP)
@@ -1296,6 +1534,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_LOOKUP_shift(st) SKM_sk_shift(X509_LOOKUP, (st))
 #define sk_X509_LOOKUP_pop(st) SKM_sk_pop(X509_LOOKUP, (st))
 #define sk_X509_LOOKUP_sort(st) SKM_sk_sort(X509_LOOKUP, (st))
+#define sk_X509_LOOKUP_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_LOOKUP, (st))
 
 #define sk_X509_NAME_new(st) SKM_sk_new(X509_NAME, (st))
 #define sk_X509_NAME_new_null() SKM_sk_new_null(X509_NAME)
@@ -1317,6 +1556,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_NAME_shift(st) SKM_sk_shift(X509_NAME, (st))
 #define sk_X509_NAME_pop(st) SKM_sk_pop(X509_NAME, (st))
 #define sk_X509_NAME_sort(st) SKM_sk_sort(X509_NAME, (st))
+#define sk_X509_NAME_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_NAME, (st))
 
 #define sk_X509_NAME_ENTRY_new(st) SKM_sk_new(X509_NAME_ENTRY, (st))
 #define sk_X509_NAME_ENTRY_new_null() SKM_sk_new_null(X509_NAME_ENTRY)
@@ -1338,6 +1578,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_NAME_ENTRY_shift(st) SKM_sk_shift(X509_NAME_ENTRY, (st))
 #define sk_X509_NAME_ENTRY_pop(st) SKM_sk_pop(X509_NAME_ENTRY, (st))
 #define sk_X509_NAME_ENTRY_sort(st) SKM_sk_sort(X509_NAME_ENTRY, (st))
+#define sk_X509_NAME_ENTRY_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_NAME_ENTRY, (st))
 
 #define sk_X509_OBJECT_new(st) SKM_sk_new(X509_OBJECT, (st))
 #define sk_X509_OBJECT_new_null() SKM_sk_new_null(X509_OBJECT)
@@ -1359,6 +1600,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_OBJECT_shift(st) SKM_sk_shift(X509_OBJECT, (st))
 #define sk_X509_OBJECT_pop(st) SKM_sk_pop(X509_OBJECT, (st))
 #define sk_X509_OBJECT_sort(st) SKM_sk_sort(X509_OBJECT, (st))
+#define sk_X509_OBJECT_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_OBJECT, (st))
 
 #define sk_X509_POLICY_DATA_new(st) SKM_sk_new(X509_POLICY_DATA, (st))
 #define sk_X509_POLICY_DATA_new_null() SKM_sk_new_null(X509_POLICY_DATA)
@@ -1380,6 +1622,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_POLICY_DATA_shift(st) SKM_sk_shift(X509_POLICY_DATA, (st))
 #define sk_X509_POLICY_DATA_pop(st) SKM_sk_pop(X509_POLICY_DATA, (st))
 #define sk_X509_POLICY_DATA_sort(st) SKM_sk_sort(X509_POLICY_DATA, (st))
+#define sk_X509_POLICY_DATA_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_POLICY_DATA, (st))
 
 #define sk_X509_POLICY_NODE_new(st) SKM_sk_new(X509_POLICY_NODE, (st))
 #define sk_X509_POLICY_NODE_new_null() SKM_sk_new_null(X509_POLICY_NODE)
@@ -1401,6 +1644,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_POLICY_NODE_shift(st) SKM_sk_shift(X509_POLICY_NODE, (st))
 #define sk_X509_POLICY_NODE_pop(st) SKM_sk_pop(X509_POLICY_NODE, (st))
 #define sk_X509_POLICY_NODE_sort(st) SKM_sk_sort(X509_POLICY_NODE, (st))
+#define sk_X509_POLICY_NODE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_POLICY_NODE, (st))
 
 #define sk_X509_POLICY_REF_new(st) SKM_sk_new(X509_POLICY_REF, (st))
 #define sk_X509_POLICY_REF_new_null() SKM_sk_new_null(X509_POLICY_REF)
@@ -1422,6 +1666,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_POLICY_REF_shift(st) SKM_sk_shift(X509_POLICY_REF, (st))
 #define sk_X509_POLICY_REF_pop(st) SKM_sk_pop(X509_POLICY_REF, (st))
 #define sk_X509_POLICY_REF_sort(st) SKM_sk_sort(X509_POLICY_REF, (st))
+#define sk_X509_POLICY_REF_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_POLICY_REF, (st))
 
 #define sk_X509_PURPOSE_new(st) SKM_sk_new(X509_PURPOSE, (st))
 #define sk_X509_PURPOSE_new_null() SKM_sk_new_null(X509_PURPOSE)
@@ -1443,6 +1688,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_PURPOSE_shift(st) SKM_sk_shift(X509_PURPOSE, (st))
 #define sk_X509_PURPOSE_pop(st) SKM_sk_pop(X509_PURPOSE, (st))
 #define sk_X509_PURPOSE_sort(st) SKM_sk_sort(X509_PURPOSE, (st))
+#define sk_X509_PURPOSE_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_PURPOSE, (st))
 
 #define sk_X509_REVOKED_new(st) SKM_sk_new(X509_REVOKED, (st))
 #define sk_X509_REVOKED_new_null() SKM_sk_new_null(X509_REVOKED)
@@ -1464,6 +1710,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_REVOKED_shift(st) SKM_sk_shift(X509_REVOKED, (st))
 #define sk_X509_REVOKED_pop(st) SKM_sk_pop(X509_REVOKED, (st))
 #define sk_X509_REVOKED_sort(st) SKM_sk_sort(X509_REVOKED, (st))
+#define sk_X509_REVOKED_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_REVOKED, (st))
 
 #define sk_X509_TRUST_new(st) SKM_sk_new(X509_TRUST, (st))
 #define sk_X509_TRUST_new_null() SKM_sk_new_null(X509_TRUST)
@@ -1485,6 +1732,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_TRUST_shift(st) SKM_sk_shift(X509_TRUST, (st))
 #define sk_X509_TRUST_pop(st) SKM_sk_pop(X509_TRUST, (st))
 #define sk_X509_TRUST_sort(st) SKM_sk_sort(X509_TRUST, (st))
+#define sk_X509_TRUST_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_TRUST, (st))
 
 #define sk_X509_VERIFY_PARAM_new(st) SKM_sk_new(X509_VERIFY_PARAM, (st))
 #define sk_X509_VERIFY_PARAM_new_null() SKM_sk_new_null(X509_VERIFY_PARAM)
@@ -1506,6 +1754,7 @@ STACK_OF(type) \
 #define sk_X509_VERIFY_PARAM_shift(st) SKM_sk_shift(X509_VERIFY_PARAM, (st))
 #define sk_X509_VERIFY_PARAM_pop(st) SKM_sk_pop(X509_VERIFY_PARAM, (st))
 #define sk_X509_VERIFY_PARAM_sort(st) SKM_sk_sort(X509_VERIFY_PARAM, (st))
+#define sk_X509_VERIFY_PARAM_is_sorted(st) SKM_sk_is_sorted(X509_VERIFY_PARAM, (st))
 
 #define d2i_ASN1_SET_OF_ACCESS_DESCRIPTION(st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
        SKM_ASN1_SET_OF_d2i(ACCESS_DESCRIPTION, (st), (pp), (length), (d2i_func), (free_func), (ex_tag), (ex_class)) 
@@ -1543,6 +1792,15 @@ STACK_OF(type) \
 #define ASN1_seq_unpack_ASN1_TYPE(buf, len, d2i_func, free_func) \
        SKM_ASN1_seq_unpack(ASN1_TYPE, (buf), (len), (d2i_func), (free_func))
 
+#define d2i_ASN1_SET_OF_ASN1_UTF8STRING(st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
+       SKM_ASN1_SET_OF_d2i(ASN1_UTF8STRING, (st), (pp), (length), (d2i_func), (free_func), (ex_tag), (ex_class)) 
+#define i2d_ASN1_SET_OF_ASN1_UTF8STRING(st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \
+       SKM_ASN1_SET_OF_i2d(ASN1_UTF8STRING, (st), (pp), (i2d_func), (ex_tag), (ex_class), (is_set))
+#define ASN1_seq_pack_ASN1_UTF8STRING(st, i2d_func, buf, len) \
+       SKM_ASN1_seq_pack(ASN1_UTF8STRING, (st), (i2d_func), (buf), (len))
+#define ASN1_seq_unpack_ASN1_UTF8STRING(buf, len, d2i_func, free_func) \
+       SKM_ASN1_seq_unpack(ASN1_UTF8STRING, (buf), (len), (d2i_func), (free_func))
+
 #define d2i_ASN1_SET_OF_DIST_POINT(st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
        SKM_ASN1_SET_OF_d2i(DIST_POINT, (st), (pp), (length), (d2i_func), (free_func), (ex_tag), (ex_class)) 
 #define i2d_ASN1_SET_OF_DIST_POINT(st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \
@@ -1552,6 +1810,24 @@ STACK_OF(type) \
 #define ASN1_seq_unpack_DIST_POINT(buf, len, d2i_func, free_func) \
        SKM_ASN1_seq_unpack(DIST_POINT, (buf), (len), (d2i_func), (free_func))
 
+#define d2i_ASN1_SET_OF_ESS_CERT_ID(st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
+       SKM_ASN1_SET_OF_d2i(ESS_CERT_ID, (st), (pp), (length), (d2i_func), (free_func), (ex_tag), (ex_class)) 
+#define i2d_ASN1_SET_OF_ESS_CERT_ID(st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \
+       SKM_ASN1_SET_OF_i2d(ESS_CERT_ID, (st), (pp), (i2d_func), (ex_tag), (ex_class), (is_set))
+#define ASN1_seq_pack_ESS_CERT_ID(st, i2d_func, buf, len) \
+       SKM_ASN1_seq_pack(ESS_CERT_ID, (st), (i2d_func), (buf), (len))
+#define ASN1_seq_unpack_ESS_CERT_ID(buf, len, d2i_func, free_func) \
+       SKM_ASN1_seq_unpack(ESS_CERT_ID, (buf), (len), (d2i_func), (free_func))
+
+#define d2i_ASN1_SET_OF_EVP_MD(st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
+       SKM_ASN1_SET_OF_d2i(EVP_MD, (st), (pp), (length), (d2i_func), (free_func), (ex_tag), (ex_class)) 
+#define i2d_ASN1_SET_OF_EVP_MD(st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \
+       SKM_ASN1_SET_OF_i2d(EVP_MD, (st), (pp), (i2d_func), (ex_tag), (ex_class), (is_set))
+#define ASN1_seq_pack_EVP_MD(st, i2d_func, buf, len) \
+       SKM_ASN1_seq_pack(EVP_MD, (st), (i2d_func), (buf), (len))
+#define ASN1_seq_unpack_EVP_MD(buf, len, d2i_func, free_func) \
+       SKM_ASN1_seq_unpack(EVP_MD, (buf), (len), (d2i_func), (free_func))
+
 #define d2i_ASN1_SET_OF_GENERAL_NAME(st, pp, length, d2i_func, free_func, ex_tag, ex_class) \
        SKM_ASN1_SET_OF_d2i(GENERAL_NAME, (st), (pp), (length), (d2i_func), (free_func), (ex_tag), (ex_class)) 
 #define i2d_ASN1_SET_OF_GENERAL_NAME(st, pp, i2d_func, ex_tag, ex_class, is_set) \