Convert CRYPTO_LOCK_{DH,DSA,RSA} to new multi-threading API
[openssl.git] / crypto / dsa / dsa_ossl.c
index 0874e89..f8b4647 100644 (file)
@@ -265,7 +265,7 @@ static int dsa_sign_setup(DSA *dsa, BN_CTX *ctx_in,
 
     if (dsa->flags & DSA_FLAG_CACHE_MONT_P) {
         if (!BN_MONT_CTX_set_locked(&dsa->method_mont_p,
-                                    CRYPTO_LOCK_DSA, dsa->p, ctx))
+                                    dsa->lock, dsa->p, ctx))
             goto err;
     }
 
@@ -388,7 +388,7 @@ static int dsa_do_verify(const unsigned char *dgst, int dgst_len,
 
     if (dsa->flags & DSA_FLAG_CACHE_MONT_P) {
         mont = BN_MONT_CTX_set_locked(&dsa->method_mont_p,
-                                      CRYPTO_LOCK_DSA, dsa->p, ctx);
+                                      dsa->lock, dsa->p, ctx);
         if (!mont)
             goto err;
     }