Update test/test_padlock script.
[openssl.git] / test / test_padlock
1 #!/bin/sh
2
3 PROG=$1
4
5 if [ -x $PROG ]; then
6     if expr "x`$PROG version`" : "xOpenSSL" > /dev/null; then
7         :
8     else
9         echo "$PROG is not OpenSSL executable"
10         exit 1
11     fi
12 else
13     echo "$PROG is not executable"
14     exit 1;
15 fi
16
17 if $PROG engine padlock | grep -v no-ACE; then
18
19     HASH=`cat $PROG | $PROG dgst -hex`
20
21     ACE_ALGS="  aes-128-ecb aes-192-ecb aes-256-ecb \
22                 aes-128-cbc aes-192-cbc aes-256-cbc \
23                 aes-128-cfb aes-192-cfb aes-256-cfb \
24                 aes-128-ofb aes-192-ofb aes-256-ofb"
25
26     nerr=0
27
28     for alg in $ACE_ALGS; do
29         echo $alg
30         TEST=`( cat $PROG | \
31                 $PROG enc -e -k "$HASH" -$alg -bufsize 999 -engine padlock | \
32                 $PROG enc -d -k "$HASH" -$alg | \
33                 $PROG dgst -hex ) 2>/dev/null`
34         if [ "$TEST" != "$HASH" ]; then
35                 echo "-$alg encrypt test failed"
36                 nerr=`expr $nerr + 1`
37         fi
38         TEST=`( cat $PROG | \
39                 $PROG enc -e -k "$HASH" -$alg | \
40                 $PROG enc -d -k "$HASH" -$alg -bufsize 999 -engine padlock | \
41                 $PROG dgst -hex ) 2>/dev/null`
42         if [ "$TEST" != "$HASH" ]; then
43                 echo "-$alg decrypt test failed"
44                 nerr=`expr $nerr + 1`
45         fi
46         TEST=`( cat $PROG | \
47                 $PROG enc -e -k "$HASH" -$alg -engine padlock | \
48                 $PROG enc -d -k "$HASH" -$alg -engine padlock | \
49                 $PROG dgst -hex ) 2>/dev/null`
50         if [ "$TEST" != "$HASH" ]; then
51                 echo "-$alg en/decrypt test failed"
52                 nerr=`expr $nerr + 1`
53         fi
54     done
55
56     if [ $nerr -gt 0 ]; then
57         echo "PadLock ACE test failed."
58         exit 1;
59     fi
60 else
61     echo "PadLock ACE is not available"
62 fi
63
64 exit 0