Add a demo that reimplements the RSAref glue in form of a dynamically
[openssl.git] / demos / engines / rsaref / Makefile
1 LIBNAME=        librsaref
2 SRC=            rsaref.c
3 OBJ=            rsaref.o
4 HEADER=         rsaref.h
5
6 CC=             gcc
7 PIC=            -fPIC
8 CFLAGS=         -g -I../../../include $(PIC) -DENGINE_DYNAMIC_SUPPORT
9 AR=             ar r
10 RANLIB=         ranlib
11
12 LIB=            $(LIBNAME).a
13 SHLIB=          $(LIBNAME).so
14
15 all:
16                 @echo 'Please choose a system to build on:'
17                 @echo ''
18                 @echo 'tru64:    Tru64 Unix, Digital Unix, Digital OSF/1'
19                 @echo 'solaris:  Solaris'
20                 @echo 'irix:     IRIX'
21                 @echo 'hpux32:   32-bit HP/UX'
22                 @echo 'hpux64:   64-bit HP/UX'
23                 @echo 'aix:      AIX'
24                 @echo 'gnu:      Generic GNU-based system (gcc and GNU ld)'
25                 @echo ''
26
27 FORCE.install:
28 install:        FORCE.install
29                 cd install; \
30                         make -f unix/makefile INCL='-I. -I/usr/include' CFLAGS='$(INCL) -O -c' RSAREFLIB=librsaref.a librsaref.a
31
32 gnu:            install $(SHLIB).gnu
33 tru64:          install $(SHLIB).tru64
34 solaris:        install $(SHLIB).solaris
35 irix:           install $(SHLIB).irix
36 hpux32:         install $(SHLIB).hpux32
37 hpux64:         install $(SHLIB).hpux64
38 aix:            install $(SHLIB).aix
39
40 $(LIB):         $(OBJ)
41                 $(AR) $(LIB) $(OBJ)
42                 - $(RANLIB) $(LIB)
43
44 LINK_SO=        \
45   ld -r -o $(LIBNAME).o $$ALLSYMSFLAGS $(LIB) install/librsaref.a && \
46   (nm -Pg $(LIBNAME).o | grep ' [BD] ' | cut -f1 -d' ' > $(LIBNAME).exp; \
47    $$SHAREDCMD $$SHAREDFLAGS -o $(SHLIB) $(LIBNAME).o -L ../../.. -lcrypto)
48
49 $(SHLIB).gnu:   $(LIB) install/librsaref.a
50                 ALLSYMSFLAGS='--whole-archive' \
51                 SHAREDFLAGS='-shared -Wl,-soname=$(SHLIB)' \
52                 SHAREDCMD='$(CC)'; \
53                 $(LINK_SO)
54                 touch $(SHLIB).gnu
55 $(SHLIB).tru64: $(LIB) install/librsaref.a
56                 ALLSYMSFLAGS='-all' \
57                 SHAREDFLAGS='-shared' \
58                 SHAREDCMD='$(CC)'; \
59                 $(LINK_SO)
60                 touch $(SHLIB).tru64
61 $(SHLIB).solaris:       $(LIB) install/librsaref.a
62                 ALLSYMSFLAGS='-z allextract' \
63                 SHAREDFLAGS='-G -h $(SHLIB)' \
64                 SHAREDCMD='$(CC)'; \
65                 $(LINK_SO)
66                 touch $(SHLIB).solaris
67 $(SHLIB).irix:  $(LIB) install/librsaref.a
68                 ALLSYMSFLAGS='-all' \
69                 SHAREDFLAGS='-shared -Wl,-soname,$(SHLIB)' \
70                 SHAREDCMD='$(CC)'; \
71                 $(LINK_SO)
72                 touch $(SHLIB).irix
73 $(SHLIB).hpux32:        $(LIB) install/librsaref.a
74                 ALLSYMSFLAGS='-Fl' \
75                 SHAREDFLAGS='+vnocompatwarnings -b -z +s +h $(SHLIB)' \
76                 SHAREDCMD='/usr/ccs/bin/ld'; \
77                 $(LINK_SO)
78                 touch $(SHLIB).hpux32
79 $(SHLIB).hpux64:        $(LIB) install/librsaref.a
80                 ALLSYMSFLAGS='+forceload' \
81                 SHAREDFLAGS='-b -z +h $(SHLIB)' \
82                 SHAREDCMD='/usr/ccs/bin/ld'; \
83                 $(LINK_SO)
84                 touch $(SHLIB).hpux64
85 $(SHLIB).aix:   $(LIB) install/librsaref.a
86                 ALLSYMSFLAGS='-bnogc' \
87                 SHAREDFLAGS='-G -bE:$(LIBNAME).exp -bM:SRE' \
88                 SHAREDCMD='$(CC)'; \
89                 $(LINK_SO)
90                 touch $(SHLIB).aix