Fix some malloc failure crashes on X509_STORE_CTX_set_ex_data