New macro BIO_set_shutdown_wr().
[openssl.git] / doc / crypto / BIO_s_accept.pod
2000-09-16 Dr. Stephen HensonNew macro BIO_set_shutdown_wr().
2000-09-16 Ulf Möllerispell and some other nit-picking
2000-09-15 Dr. Stephen HensonAccept BIO docs.