Anchor the regexp match
authorRich Salz <rsalz@openssl.org>
Sat, 7 Oct 2017 18:59:18 +0000 (14:59 -0400)
committerRich Salz <rsalz@openssl.org>
Sat, 7 Oct 2017 18:59:18 +0000 (14:59 -0400)
Reviewed-by: Richard Levitte <levitte@openssl.org>
(Merged from https://github.com/openssl/openssl/pull/4483)

apps/CA.pl.in

index b5c4f59446129cb287b10ab102cfe3a4e7e5295a..6306fa47d50f39a4e8d2648315acaa40906a129b 100644 (file)
@@ -127,7 +127,7 @@ if ($WHAT eq '-newcert' ) {
     # create a pre-certificate
     $RET = run("$REQ -x509 -precert -keyout $NEWKEY -out $NEWCERT $DAYS");
     print "Pre-cert is in $NEWCERT, private key is in $NEWKEY\n" if $RET == 0;
-} elsif ($WHAT =~ /\-newreq(\-nodes)?/ ) {
+} elsif ($WHAT =~ /^\-newreq(\-nodes)?$/ ) {
     # create a certificate request
     $RET = run("$REQ -new $1 -keyout $NEWKEY -out $NEWREQ $DAYS $EXTRA{req}");
     print "Request is in $NEWREQ, private key is in $NEWKEY\n" if $RET == 0;