fix memory leak (BIO_free_all needs pointer to first BIO)
authorBodo Möller <bodo@openssl.org>
Tue, 17 May 2005 05:52:24 +0000 (05:52 +0000)
committerBodo Möller <bodo@openssl.org>
Tue, 17 May 2005 05:52:24 +0000 (05:52 +0000)
commitf468e3824a4d8d9147bcfd29a499f3ccf3915c5e
treeb75e57d9c69af449d9cd332d001cf739de18c2a3
parentea1b02db6ab4864befde88ed03099f075cf7db76
fix memory leak (BIO_free_all needs pointer to first BIO)

PR: 1070
crypto/pkcs7/pk7_smime.c