.gitignore adjustments
authorAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Sat, 19 Jan 2013 12:20:21 +0000 (13:20 +0100)
committerAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Sat, 19 Jan 2013 12:20:21 +0000 (13:20 +0100)
commitbba43f3f4398ed27048a253c372a64b3951877b8
tree684ba40f68d1568e05ad56debc257038f75d149b
parent4badfebefc22c196ebc23863f910678a799599ec
.gitignore adjustments
.gitignore