Improve SSL_shutdown() documentation
authorKurt Roeckx <kurt@roeckx.be>
Tue, 11 Sep 2018 21:39:25 +0000 (23:39 +0200)
committerKurt Roeckx <kurt@roeckx.be>
Sun, 16 Sep 2018 11:39:44 +0000 (13:39 +0200)
commit8e593f0a0dbcb3193548ced3c2e78fbbd201b2db
treebe3809f8a54ae6e9e7c805ec9bd2133fde60f9c0
parentcd92d1fdd39819595e4b200bb82d8a0e9c76cfa5
Improve SSL_shutdown() documentation

Reviewed-by: Ben Kaduk <kaduk@mit.edu>
GH: #7188
doc/man3/SSL_CTX_set_quiet_shutdown.pod
doc/man3/SSL_get_error.pod
doc/man3/SSL_set_shutdown.pod
doc/man3/SSL_shutdown.pod