Fix EC_KEY_check_key.
authorAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Tue, 23 Sep 2008 17:33:11 +0000 (17:33 +0000)
committerAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Tue, 23 Sep 2008 17:33:11 +0000 (17:33 +0000)
commit6bf24568bc1e263348efd0394b30cc7492992127
treea0acd3001d0a8e2a53c6f90e475063faacfea88d
parent837f2fc7a4a8073b269538b7d0168c0cd7edd951
Fix EC_KEY_check_key.
crypto/ec/ec_key.c