bn/bn_gf2m.c: make new BN_GF2m_mod_inv work with BN_DEBUG_RAND.
authorAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Thu, 29 Mar 2012 21:35:28 +0000 (21:35 +0000)
committerAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Thu, 29 Mar 2012 21:35:28 +0000 (21:35 +0000)
commit4736eab947b470a5b6522da2c8f6bf485e363e52
tree38eb68a526a21079aff338a6f27e7542ca8d852e
parent23a05fa0c146b99731b0e83f3928066536c4b1e0
bn/bn_gf2m.c: make new BN_GF2m_mod_inv work with BN_DEBUG_RAND.
crypto/bn/bn_gf2m.c