New CMS tests.
[openssl.git] / test / cms-test.pl
index db272e4..fa4394c 100644 (file)
 # OpenSSL PKCS#7 and CMS implementations.
 
 my $ossl_path;
-
-if ( -f "../apps/openssl" ) {
+my $redir = " 2> cms.err > cms.out";
+# Make VMS work
+if ( $^O eq "VMS" && -f "OSSLX:openssl.exe" ) {
+    $ossl_path = "pipe mcr OSSLX:openssl";
+}
+# Make MSYS work
+elsif ( $^O eq "MSWin32" && -f "../apps/openssl.exe" ) {
+    $ossl_path = "cmd /c ..\\apps\\openssl";
+}
+elsif ( -f "../apps/openssl$ENV{EXE_EXT}" ) {
     $ossl_path = "../util/shlib_wrap.sh ../apps/openssl";
 }
 elsif ( -f "..\\out32dll\\openssl.exe" ) {
@@ -74,83 +82,85 @@ my $smdir    = "smime-certs";
 my $halt_err = 1;
 
 my $badcmd = 0;
+my $ossl8 = `$ossl_path version -v` =~ /0\.9\.8/;
 
 my @smime_pkcs7_tests = (
 
     [
         "signed content DER format, RSA key",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -nodetach"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -nodetach"
+          . " -certfile $smdir/smroot.pem"
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "signed detached content DER format, RSA key",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\""
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt -content smcont.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt -content smcont.txt"
     ],
 
     [
         "signed content test streaming BER format, RSA",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -nodetach"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -nodetach"
           . " -stream -signer $smdir/smrsa1.pem -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "signed content DER format, DSA key",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -nodetach"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -nodetach"
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "signed detached content DER format, DSA key",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\""
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt -content smcont.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt -content smcont.txt"
     ],
 
     [
         "signed detached content DER format, add RSA signer",
-        "-resign -inform DER -in test.cms -outform DER"
+        "-resign -inform \"DER\" -in test.cms -outform \"DER\""
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -out test2.cms",
-        "-verify -in test2.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt -content smcont.txt"
+        "-verify -in test2.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt -content smcont.txt"
     ],
 
     [
         "signed content test streaming BER format, DSA key",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -nodetach"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -nodetach"
           . " -stream -signer $smdir/smdsa1.pem -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "signed content test streaming BER format, 2 DSA and 2 RSA keys",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -nodetach"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -nodetach"
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -signer $smdir/smrsa2.pem"
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -signer $smdir/smdsa2.pem"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
 "signed content test streaming BER format, 2 DSA and 2 RSA keys, no attributes",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -noattr -nodetach"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -noattr -nodetach"
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -signer $smdir/smrsa2.pem"
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -signer $smdir/smdsa2.pem"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
@@ -159,7 +169,7 @@ my @smime_pkcs7_tests = (
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -signer $smdir/smrsa2.pem"
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -signer $smdir/smdsa2.pem"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms " . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms " . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
@@ -168,7 +178,7 @@ my @smime_pkcs7_tests = (
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -signer $smdir/smrsa2.pem"
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -signer $smdir/smdsa2.pem"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms " . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms " . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
@@ -209,12 +219,12 @@ my @smime_cms_tests = (
 
     [
         "signed content test streaming BER format, 2 DSA and 2 RSA keys, keyid",
-        "-sign -in smcont.txt -outform DER -nodetach -keyid"
+        "-sign -in smcont.txt -outform \"DER\" -nodetach -keyid"
           . " -signer $smdir/smrsa1.pem -signer $smdir/smrsa2.pem"
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -signer $smdir/smdsa2.pem"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-verify -in test.cms -inform DER "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+        "-verify -in test.cms -inform \"DER\" "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
     ],
 
     [
@@ -224,7 +234,25 @@ my @smime_cms_tests = (
           . " -signer $smdir/smdsa1.pem -signer $smdir/smdsa2.pem"
           . " -stream -out test.cms",
         "-verify -in test.cms -inform PEM "
-          . " -CAfile $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+        "signed content MIME format, RSA key, signed receipt request",
+        "-sign -in smcont.txt -signer $smdir/smrsa1.pem -nodetach"
+          . " -receipt_request_to test\@openssl.org -receipt_request_all"
+          . " -out test.cms",
+        "-verify -in test.cms "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+        "signed receipt MIME format, RSA key",
+        "-sign_receipt -in test.cms"
+          . " -signer $smdir/smrsa2.pem"
+          . " -out test2.cms",
+        "-verify_receipt test2.cms -in test.cms"
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem"
     ],
 
     [
@@ -265,38 +293,38 @@ my @smime_cms_tests = (
 
     [
         "encrypted content test streaming PEM format, 128 bit RC2 key",
-        "-EncryptedData_encrypt -in smcont.txt -outform PEM"
+        "\"-EncryptedData_encrypt\" -in smcont.txt -outform PEM"
           . " -rc2 -secretkey 000102030405060708090A0B0C0D0E0F"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-EncryptedData_decrypt -in test.cms -inform PEM "
+        "\"-EncryptedData_decrypt\" -in test.cms -inform PEM "
           . " -secretkey 000102030405060708090A0B0C0D0E0F -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "encrypted content test streaming PEM format, 40 bit RC2 key",
-        "-EncryptedData_encrypt -in smcont.txt -outform PEM"
+        "\"-EncryptedData_encrypt\" -in smcont.txt -outform PEM"
           . " -rc2 -secretkey 0001020304"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-EncryptedData_decrypt -in test.cms -inform PEM "
+        "\"-EncryptedData_decrypt\" -in test.cms -inform PEM "
           . " -secretkey 0001020304 -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "encrypted content test streaming PEM format, triple DES key",
-        "-EncryptedData_encrypt -in smcont.txt -outform PEM"
+        "\"-EncryptedData_encrypt\" -in smcont.txt -outform PEM"
           . " -des3 -secretkey 000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011121314151617"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-EncryptedData_decrypt -in test.cms -inform PEM "
+        "\"-EncryptedData_decrypt\" -in test.cms -inform PEM "
           . " -secretkey 000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011121314151617"
           . " -out smtst.txt"
     ],
 
     [
         "encrypted content test streaming PEM format, 128 bit AES key",
-        "-EncryptedData_encrypt -in smcont.txt -outform PEM"
+        "\"-EncryptedData_encrypt\" -in smcont.txt -outform PEM"
           . " -aes128 -secretkey 000102030405060708090A0B0C0D0E0F"
           . " -stream -out test.cms",
-        "-EncryptedData_decrypt -in test.cms -inform PEM "
+        "\"-EncryptedData_decrypt\" -in test.cms -inform PEM "
           . " -secretkey 000102030405060708090A0B0C0D0E0F -out smtst.txt"
     ],
 
@@ -313,6 +341,77 @@ my @smime_cms_comp_tests = (
 
 );
 
+my @smime_cms_param_tests = (
+    [
+        "signed content test streaming PEM format, RSA keys, PSS signature",
+        "-sign -in smcont.txt -outform PEM -nodetach"
+          . " -signer $smdir/smrsa1.pem -keyopt rsa_padding_mode:pss"
+         . " -out test.cms",
+        "-verify -in test.cms -inform PEM "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+        "signed content test streaming PEM format, RSA keys, PSS signature, no attributes",
+        "-sign -in smcont.txt -outform PEM -nodetach -noattr"
+          . " -signer $smdir/smrsa1.pem -keyopt rsa_padding_mode:pss"
+         . " -out test.cms",
+        "-verify -in test.cms -inform PEM "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+        "signed content test streaming PEM format, RSA keys, PSS signature, SHA384 MGF1",
+        "-sign -in smcont.txt -outform PEM -nodetach"
+          . " -signer $smdir/smrsa1.pem -keyopt rsa_padding_mode:pss"
+         . " -keyopt rsa_mgf1_md:sha384 -out test.cms",
+        "-verify -in test.cms -inform PEM "
+          . " \"-CAfile\" $smdir/smroot.pem -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+"enveloped content test streaming S/MIME format, OAEP default parameters",
+        "-encrypt -in smcont.txt"
+          . " -stream -out test.cms"
+          . " -recip $smdir/smrsa1.pem -keyopt rsa_padding_mode:oaep",
+        "-decrypt -recip $smdir/smrsa1.pem -in test.cms -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+"enveloped content test streaming S/MIME format, OAEP SHA256",
+        "-encrypt -in smcont.txt"
+          . " -stream -out test.cms"
+          . " -recip $smdir/smrsa1.pem -keyopt rsa_padding_mode:oaep"
+         . " -keyopt rsa_oaep_md:sha256",
+        "-decrypt -recip $smdir/smrsa1.pem -in test.cms -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+"enveloped content test streaming S/MIME format, ECDH",
+        "-encrypt -in smcont.txt"
+          . " -stream -out test.cms"
+          . " -recip $smdir/smec1.pem",
+        "-decrypt -recip $smdir/smec1.pem -in test.cms -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+"enveloped content test streaming S/MIME format, ECDH, AES128, SHA256 KDF",
+        "-encrypt -in smcont.txt"
+          . " -stream -out test.cms"
+          . " -recip $smdir/smec1.pem -aes128 -keyopt ecdh_kdf_md:sha256",
+        "-decrypt -recip $smdir/smec1.pem -in test.cms -out smtst.txt"
+    ],
+
+    [
+"enveloped content test streaming S/MIME format, ECDH, K-283, cofactor DH",
+        "-encrypt -in smcont.txt"
+          . " -stream -out test.cms"
+          . " -recip $smdir/smec2.pem -aes128"
+         . " -keyopt ecdh_kdf_md:sha256 -keyopt ecdh_cofactor_mode:1",
+        "-decrypt -recip $smdir/smec2.pem -in test.cms -out smtst.txt"
+    ]
+);
+
 print "CMS => PKCS#7 compatibility tests\n";
 
 run_smime_tests( \$badcmd, \@smime_pkcs7_tests, $cmscmd, $pk7cmd );
@@ -326,6 +425,9 @@ print "CMS <=> CMS consistency tests\n";
 run_smime_tests( \$badcmd, \@smime_pkcs7_tests, $cmscmd, $cmscmd );
 run_smime_tests( \$badcmd, \@smime_cms_tests,   $cmscmd, $cmscmd );
 
+print "CMS <=> CMS consistency tests, modified key parameters\n";
+run_smime_tests( \$badcmd, \@smime_cms_param_tests,   $cmscmd, $cmscmd );
+
 if ( `$ossl_path version -f` =~ /ZLIB/ ) {
     run_smime_tests( \$badcmd, \@smime_cms_comp_tests, $cmscmd, $cmscmd );
 }
@@ -333,6 +435,8 @@ else {
     print "Zlib not supported: compression tests skipped\n";
 }
 
+print "Running modified tests for OpenSSL 0.9.8 cms backport\n" if($ossl8);
+
 if ($badcmd) {
     print "$badcmd TESTS FAILED!!\n";
 }
@@ -351,14 +455,23 @@ sub run_smime_tests {
 
     foreach $smtst (@$aref) {
         my ( $tnam, $rscmd, $rvcmd ) = @$smtst;
-        system("$scmd$rscmd 2>cms.err 1>cms.out");
+       if ($ossl8)
+               {
+               # Skip smime resign: 0.9.8 smime doesn't support -resign        
+               next if ($scmd =~ /smime/ && $rscmd =~ /-resign/);
+               # Disable streaming: option not supported in 0.9.8
+               $tnam =~ s/streaming//; 
+               $rscmd =~ s/-stream//;  
+               $rvcmd =~ s/-stream//;
+               }
+        system("$scmd$rscmd$redir");
         if ($?) {
             print "$tnam: generation error\n";
             $$rv++;
             exit 1 if $halt_err;
             next;
         }
-        system("$vcmd$rvcmd 2>cms.err 1>cms.out");
+        system("$vcmd$rvcmd$redir");
         if ($?) {
             print "$tnam: verify error\n";
             $$rv++;
@@ -376,8 +489,10 @@ sub run_smime_tests {
 }
 
 sub cmp_files {
+    use FileHandle;
     my ( $f1, $f2 ) = @_;
-    my ( $fp1, $fp2 );
+    my $fp1 = FileHandle->new();
+    my $fp2 = FileHandle->new();
 
     my ( $rd1, $rd2 );