Fix obvious typo.
[openssl.git] / crypto / asn1 / d2i_pr.c
index 0f0e6b1ae454ac336bf9e46bebb1578fa49c36e7..42e5a4e651b3d53000fb9b004500c6eb43185877 100644 (file)
@@ -61,7 +61,7 @@
 #include <openssl/bn.h>
 #include <openssl/evp.h>
 #include <openssl/objects.h>
-#include OPENSSL_NO_ENGINE
+#ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
 #include <openssl/engine.h>
 #endif
 #include <openssl/asn1.h>