Update README file a little bit...
[openssl.git] / doc / README
1
2  openssl.pod ..... Documentation of OpenSSL `openssl' command
3  crypto.pod ...... Documentation of OpenSSL crypto.h+libcrypto.a
4  ssl.pod ......... Documentation of OpenSSL ssl.h+libssl.a
5  ssleay.txt ...... Assembled documentation files of ancestor SSLeay [obsolete}
6